4. decembrī pirmais Vācijas vēstnieks atjaunotajā Latvijā grāfs Lambsdorfs (Hagen von der Wenge Graf Lambsdorff) vēstniecei Elitai Kuzmai nodeva savas ģimenes dāvinājumu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai - divus 19.gadsimta pirmās puses Bībeles izdevumus latviešu valodā.

Saņemot vērtīgo dāvinājumu, vēstniece uzsvēra, ka "Latvija ir kultūras telpa, kuras šodienas seju veido gan latviešu etnogrāfiskais mantojums, gan Latvijas teritorijā dzīvojošās tautas un kopienas. Latvijā dzīvojušie baltvācieši sniedz būtisku ieguldījumu sava unikālā kultūras mantojuma saglabāšanā un atjaunošanā gan pēc pašu iniciatīvas, gan ciešā sadarbībā ar latviešu muzejiem, pētniecības institūtiem, valsts iestādēm."

 

Tāpat vēstniece E.Kuzma nodeva grāfam Lambsdorfam Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora Andra Vilka pateicību gan par saņemto dāvinājumu, gan par grāfa Lambsdorfa ilggadējo atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkai arī pēc viņa diplomātiskā dienesta beigām Rīgā. Direktora A.Vilka vārdā grāfs Lambdorfs tika uzaicināts uz 2014. gada Rīgas - Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas svinīgajām norisēm:  Grāmatu draugu ķēdi 18. janvārī, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas svinīgo atklāšanu un bibliotēkas 95. jubilejas svinībām 29. augustā.

 

Papildu informācija:

 

Latvijas vēstniecība Berlīnē

Adrese: Reinerzstrasse 40/41, 14193 Berlin

Tālrunis: +49 (0) 30 826 002 22

Fakss: +49 (0) 30 826 002 33

E-pasts: embassy.germany@mfa.gov.lv

Mājaslapa: www.am.gov.lv/berlin

Ziņu sagatavoja:
Latvijas vēstniecība Berlīnē

Tagi: Dāvinājumi