2013. gada 5. septembrī plkst. 14.00 Rīga 2014 kultūras vasarnīcā Esplanādē Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina uz diskusiju, kas veltīta bibliotēkai kā mūžizglītības sistēmas sastāvdaļai.

Diskusijā pieskarsimies šādiem aspektiem: bibliotēka kā vieta ikdienas  izglītībai un pašizglītošanās procesiem, bibliotēka kā lasītāju apmācības centrs un profesionālās izglītības centrs bibliotēkā strādājošajiem profesionāļiem. Bibliotēka var būt arī mūžizglītības inovāciju izplatītāja un arī mūžizglītības projektu īstenotāja.


Diskusijas laikā ielūkosimies pētījumā par informācijas apriti mūžizglītībā un bibliotēku lomu šajā procesā. Izpēte veikta projekta „Bibliotēkas – mūžizglītības rezultātu izmantotājas un izplatītājas. Atbalsts Mūžizglītības programmas rezultātu ilgtspējai” (Dissemination and Exploitation via Libraries:  for Success and Sustainability of LLP Results) ietvaros, un tajā iesaistījās bibliotēkas un mūžizglītības organizācijas Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā, Serbijā un Grieķijā.


Diskusijā piedalīsies Latvijas Nacionālās bibliotēkas Pakalpojumu departamenta vadītāja Anda Lamaša, Informācijas pakalpojumu sektora vadītāja Ginta Zalcmane, Mācību centra vadītāja Dženija Dzirkale-Maļavkina, Bibliotēku portāla redaktore Kristīne Deksne, Gulbenes bibliotēkas direktore Antra Sprudzāne un SIA "Baltic Bright" Mācību un konsultāciju centra valdes locekle Vita Žunda.

Diskusiju vadīs LNB pakalpojumu departamenta projektu vadītāja Marta Dziļuma.

 

Ļoti priecāsimies, ja atradīsiet laiku un atnāksiet piedalīties diskusijā!

Ziņu sagatavoja:
Marta Dziļuma
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Projektu vadītāja
Tālr.: 67365261