Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs aicina iepazīties ar profesionālās pilnveides programmu "Informācijas un bibliotēku zinību pamati". Profesionālas pilnveides programma tiks uzsākta LNB Mācību centrā šī gada 9. septembrī.

Norises laiks un vieta 

Sākums 2013.gada 9.septembrī
Rīgā, Tērbatas ielā -75, 3.stāvā, 304.telpā


Mērķauditorija 

Visi interesenti


Programmas anotācija 

Uz mācībām aicināts ikviens, kas vēlas apgūt bibliotekāro profesiju.
Programmas mērķis ir sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai pēc programmas apguves klausītāji prastu plānot un organizēt darbu bibliotēkā.
Iekļautas šādas tēmas:
• bibliotēkas krājuma veidošana un attīstīšana
• bibliotēkas pakalpojumi un lasītāju apkalpošana
• bibliotēkas vadīšana
• bibliotēka un sabiedrība


Stundu skaits 

240 (1 stundas ilgums - 45 minūtes)


Mācību rezultāts 

Kursu dalībnieki pratīs apstrādāt dokumentus, sistematizēt krājumu, veidot bibliogrāfisko aprakstu, iegūs priekšstatu par krājuma inventarizāciju, pratīs sagatavot bibliotēku tās reģistrēšanai, pratīs norakstīt dokumentus, apgūs bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanas veidus, pratīs meklēt informāciju, attīstīs saskarsmes prasmes klātienē un sniedzot pakalpojumus attālināti, apgūs darbu procesu izpētes un analīzes metodes, gūs priekšstatu par Latvijas bibliotēku politiku un normatīvajiem dokumentiem, bibliotēkas vadīšanas stilu, darbu plānošanu, zinās bibliotēkas publicitātes veidus, trenēs verbālo un ķermeņa valodu, pratīs vizuāli noformēt bibliotēkas vidi, pratīs iekārtot telpu atbilstoši fukncionālajām prasībām, iegūs izpratni par bibliotekāro ētiku.

Programma atbilst 3.kvalifikācijas līmenim.

 

Prasības kursu apmeklētājiem 

Iepriekšējā izglītība: vispārējā vidējā izglītība; cita profesionālā vidējā izglītība;  augstākā izglītība citā nozarē


Mācību procesa organizācija un metodes 

Kontaktstundas ar pasniedzēju  –  144 stundas
Mācības attālināti e-vidē un praktiskais darbs – 96 stundas


Kontaktinformācija 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs
Rīgā, Tērbatas ielā -75
e-pasts: macibu.centrs@lnb.lv
Tālr.: 67969129


Pieteikšanās 

Pieteikšanās līdz 2013. gada 15. augustam, aizpildot pieteikuma veidlapu internetā:
http://www.lnb.lv/lv/pieteikums-profesionalas-pilnveides-kursiem


Piezīmes 

Nodarbību plāns visam mācību periodam tiks izsniegts individuāli

Ziņu sagatavoja:
Vita Juraga
mācību koordinētāja

Tagi: Izglītība, Profesionālā pilnveide