2013. gada 27.–28. maijā Dobeles novada Centrālajā bibliotēkā (Dobelē, Brīvības ielā 23) notiks Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2013. gada pavasara sanāksme.

 

Papildinformācija