2013. gada 19. februārī no plkst. 10.00 līdz 14.00 LNB Bibliotēku konsultatīvā centra Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā (Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3. stāvā) notiks reģionu galveno bibliotēku direktoru apaļā galda diskusijas par 2012. gada nozīmīgākiem notikumiem reģionu bibliotēkās. 

Piedalās Ventspils un Jelgavas reģionu galveno bibliotēku pārstāvji, Daugavpils, Jūrmalas, Rēzeknes un Rīgas pilsētas galveno bibliotēku pārstāvji.

 

Papildinformācija