2012. gada 4. decembrī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Jaunākās periodikas lasītavā K.Barona ielā 14 norisināsies seminārs un diskusija par augstāko izglītības iestāžu pieredzi neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanas jautājumos.

Semināra un diskusijas mērķis ir saprast, kāda ir augstskolu loma atzīšanas sistēmas izveidē un praktiskā īstenošanā.

 

Diskusijā tiks pārstāvētas gandrīz visas lielākās Latvijas augstskolas - Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Liepājas Universitāte, Ventspils Augstskola, Vidzemes Augstskola, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvijas Kultūras koledža u.c. Ar pieredzi izglītības sistēmas jautājumos dalīsies Aušra Fokiene (Vītauta Dižā Universitāte, Lietuva), Vita Žunda (SIA "Baltic Bright" Mācību un konsultāciju centrs), Raita Rollande (Ventspils Augstskola), Ilze Buņķe (Ventspils Augstskola), Mārīte Raudziņa (RPIVA Cēsu filiāle) u.c.

 

Tēmas aktualitāte ir saistīta ar nepieciešamību pēc elastīgākas izglītības sistēmas un dažādu mācību pieredžu (formālās, neformālās, informālās) atzīšanu, jo mainoties ekonomiskajiem un sociālajiem apstākļiem, mainās arī izglītības un darba tirgus prasības. Semināra nepieciešamību pamato arī augstskolu pārstāvju atzinums, ka augstskolām rezultātu atzīšanas procedūrās ir daudz neskaidrību. Augstskolu pārstāvji pieteikuma anketās jautā: "Kādi ir neformālās izglītības novērtēšanas un atzīšanas kritēriji?", "Kā panākt, lai augstskolas pasniedzēji un administratīvais personāls neformālās izglītības rezultātu atzīšanu uztvertu kā jaunu iespēju augstskolas darbībai un tās konkurētspējas nostiprināšanai nevis tikai kā papildus darbu?" Šos un citus jautājumus skaidrosim diskusijas gaitā.

 

Seminārs un diskusija tiek rīkoti projekta "Val-Net" (ES Mūžizglītības programmas KA1-ECETA2 projekts "Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide") ietvaros. To realizē Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mācību un konsultāciju centrs "Baltic Bright", Valsts izglītības satura centrs, Latvijas pieaugušo izglītības apvienība un Gulbenes bibliotēka. Asociētais projekta partneris – izglītības apvienība IFORTUM. Projekta mērķi ir (1) izpratnes veicināšana par neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanu, Eiropas Savienības politikas ietvaru un politikas ietvara veidošanos Latvijā; (2) sadarbības veidošana starp dažādiem izglītības sistēmas līmeņiem (piemēram, politikas līmeni un prakses līmeni); (3) Ilgtspējīga informācijas apmaiņas mehānisma - nacionāla mēroga sadarbības tīkla – izveidošana.

Ziņu sagatavoja:
Signe Valtiņa
Latvijas Nacionālā bibliotēkas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 29735732

Tagi: Semināri, Izglītība, Val-Net