2012. gada 28. novembrī Latvijas Nacionālā arhīva telpās (Rīgā, Šķūņu ielā 11) notiks speciālo, augstskolu un koledžu bibliotēku direktoru sanāksme.

Sanāksmē tiks apskatīti vairāki aktuāli nozares un saskarnozaru jautājumi:
• Latvijas nacionālā arhīva aktualitātes, digitālie resursi un nākotnes ieceres
• Dažas manuskriptu komplektēšanas problēmas atmiņas institūcijās
• Dokumentu saglabāšanas prakse un pieredze
• Arhīva bibliotēkas misija, mērķi un darbība
• TEL – Eiropas digitālie resursi
• Kultūrpolitikas pamatnostādnes "Radošā Latvija": bibliotēkas
• VVBIS 2.kārtas koncepcija
• Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību
• Neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšana Latvijā. Temata aktualitāte bibliotēku nozarē
• Ziemeļvalstu vadošo bibliotēku iepazīšana: galvenās atziņas


Programma


Sanāksmi organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēku.

Ziņu sagatavoja:
Evija Vjatere
LNB Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja
Tālr.: 67969130
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv

Tagi: Semināri, Profesionālās pilnveides pasākumi