2012.gada 13.jūnijā plkst. 9:00 viesnīcas "Konventa sēta" Kampenhauzena zālē Kalēju ielā 9/11 norisināsies konference "Neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšana sistēma Latvijā" ar mērķi diskutēt par ārpus formālās izglītības ceļā iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu valsts līmenī.

Konferences referentu un paneļdiskusijas dalībnieku vidū ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, UNESCO pārstāve Baiba Moļņika, Labklājības ministrijas Parlamentārais sekretārs Arvils Ašeradens un citi.

21.gadsimta strauji mainīgajā pasaulē notiek nemitīgas pārmaiņas tehnoloģiju attīstībā, rodas arvien jaunas profesijas, kas izriet no prakses un rada nepieciešamību cilvēkam nepārtraukti pilnveidoties un attīstīt savas zināšanas un prasmes, lai spētu pilnvērtīgi darboties attiecīgajās jomās. Viens no redzamākajiem piemēriem ir sociālo mediju eksperti vai administratori; šo profesiju apgūt nepiedāvā neviena izglītības iestāde, tomēr sociālo mediju jomas pārzinātāji kļūst arvien pieprasītāki darba tirgū. Šī tendence uzskatāmi parāda, ka formālā izglītība (izglītība, ko apstiprina valsts atzīts izglītības / profesionālās kvalifikācijas dokuments) ne vienmēr spēj pietiekami ātri un elastīgi reaģēt uz tehnoloģiju un sociālo prasmju izmaiņām, tāpēc cilvēkiem arvien biežāk vajadzīgās iemaņas nākas iegūt ārpus formālās izglītības iestādēm, apmeklējot konferences, lekcijas, kursus, seminārus, meistarklases un dažādus koprades pasākumus.

Pasaulē, tostarp Latvijā, jau vairākus gadus ir aktuāls jautājums par neformālajā (organizētas apmācību nodarbības ārpus formālās izglītības sistēmas) un informālajā (ikdienas mācīšanās) izglītībā iegūto zināšanu, prasmju un kompetences atzīšanu ne vien uzņēmumu, bet arī valsts līmenī. Ir būtiski veicināt izpratni par ārpus formālās izglītības lomu un būtību gan cilvēka dzīvē, gan arī viņa profesionālās darbības un valsts kontekstā.

Tādējādi konferences jautājumu loks aptver diskusijas par neformālās izglītības atšķirībām un arī priekšrocībām, salīdzinājumā ar formālo izglītību, par tās vērtējumu gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī un lomu darba tirgū, kā arī nozaru iniciatīvām šīs izglītības atzīšanas jomā.

Konferences programmu lūdzam skatīt: http://www.valnetlatvija.eu/aktivitates/konference-virziba-uz-integretu-neformalas-izglitibas-rezultatu-atzisanas-sistemu-2/

Konferenci rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Mācību un konsultāciju centru "Baltic Bright", Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību, Gulbenes bibliotēku ES Mūžizglītības programmas KA1-ECETA2 atbalstītā projekta "Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide" (Val-Net) ietvaros. Projekts norisinās no 2012.gada 1.marta līdz 2013.gada 28.februārim.

Plašāku informāciju lūdzam skatīt: http://www.valnetlatvija.eu/

Ziņu sagatavoja:
Signe Valtiņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: signe.valtina@lnb.lv
Tālr.: 67365255

Tagi: Konferences, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Neformālā izglītība