2012. gada 9. maijā plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā (Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3.stāvā) notiks diskusijkluba "Gūtenberga galaktika" sanāksme "Mazāk zināmais Jānis Misiņš — laikabiedru atmiņās, vēstulēs un citos vēstures avotos".

Farmaceits, mākslinieks, muzikologs, folklorists, novadpētnieks... Retajam kultūras darbiniekam, bibliotekāram ienāks prātā, ka dažādo amatu apvienojums attiecināms uz latviešu iespieddarbu vācēju, bibliogrāfu Jāni Misiņu (1862–1945), kuram 25. aprīlī apritēja 150 gadi. Jāni Misiņu mēs pazīstam galvenokārt kā latviešu literatūras krātuves — Misiņa bibliotēkas — dibinātāju, pirmo Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoru un latviešu literatūras kolekcijas veidotāju Rīgas pilsētas bibliotēkā. Par šiem Jāņa Misiņa darbības aspektiem izsmeļoša informācija rodama gan atsevišķos rakstos, gan grāmatās, ko gadu gaitā, tradicionāli Misiņa bibliotēkas (dib.1885. gadā) apaļajās jubilejās, sarūpējuši gan bibliotēkas pārzinātāji, gan citi grāmatnieki.


Kā liecina J.Misiņa memuāri, Misiņa bibliotēkas lasītāju, darbinieku atmiņas un korespondence — pretstatā ierastajam stereotipam par bibliofiliem kā noslēgtiem ļaudīm, J.Misiņš bija sabiedriskas dabas. Viņš uzturēja sakarus un draudzējās ar daudziem ievērojamiem kultūras darbiniekiem, plaši svinēja savas dzīves jubilejas. Taču viņš spēja būt arī skarbs un tiešs, cīnoties par savu taisnību.


J.Misiņa neparasto personību un daudzpusīgo darbību padziļināti iepazinusi arī ilggadējā Misiņa bibliotēkas speciāliste, grāmatniecības pētniece Velga Kince. Diskusijkluba "Gūtenberga galaktika" sanāksmē viņa pastāstīs par J.Misiņa interesēm viņpus literatūras un grāmatām. V.Kince pievērsīsies J.Misiņa saistībai ar labi zināmiem varasvīriem, grāmatnieka rūpēm un raizēm Rīgas Latviešu biedrības bibliotēkas pārziņa amatā un Nacionālās (Valsts) bibliotēkas vadītāja postenī, kā arī citiem mazāk zināmiem J.Misiņa dzīves faktiem. Stāstījumu papildinās neliela, izcilajam bibliotekāram veltīto publikāciju izstāde. Gaidīti visi interesenti!

Ziņu sagatavoja:
Jana Dreimane
Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļa
Bibliotēku attīstības institūts
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67312776

Tagi: Gūtenberga galaktika, Diskusijklubi, Jānis Misiņš