24.aprīlī Ministru kabinets atbalstīja līdzfinansējuma 23 354 latu apmērā piešķiršanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai.

Starptautisko projektu ieviešana Latvijā veicinās digitālās bibliotēkas, īpaši laikrakstu digitalizācijas attīstību, kā arī popularizēs Eiropas, tajā skaitā Latvijas kultūras mantojuma nozīmi, nodrošinot tā plašu pieejamību.

LNB dalību vairākos starptautiskos projektos šogad atbalstījusi Eiropas Komisija. Lai projektus veiksmīgi īstenotu, nepieciešams valsts līdzfinansējums. Projektu ieviešana veicinās LNB darbību jaunajā bibliotēkas ēkā.

Projektā "A Gateway to European Newspapers Online" ("Vārti uz Eiropas laikrakstu tiešsaisti") mērķis ir nākamajos trīs gados digitālai bibliotēkai – vietnei "Europeana" (www.europeana.eu) nodrošināt vienotu, daudzvalodu piekļuvi Eiropas kultūras mantojumam, kas aptver vairāk nekā 20 miljonus objektu no 1500 institūcijām. Tas ir nozīmīgs projekts digitālās bibliotēkas attīstībā, jo dod iespēju LNB piedalīties laikrakstu digitalizācijā, gūt profesionālu pieredzi, apstrādāt 475 000 lappuses skenētu laikrakstu un veikt metadatu konvertāciju. LNB laikrakstu digitālā bibliotēka (www.periodika.lv) tiks papildināta ar gandrīz pusmiljonu Latvijas laikrakstu lappusēm. Laikraksti ir būtiska Latvijas kultūras vēstures mantojuma sastāvdaļa, kas ir viena no vispieprasītākajām un vislielākajām LNB krājuma daļām.

LNB ir viens no 48 partneriem projektā "Europeana Awareness" ("Europeana pieejamība"), kura mērķis ir popularizēt "Europeana" saturu un izmantošanu interneta lietotājiem, tajā skaitā politiķiem, lēmumu pieņēmējiem un kultūras mantojuma organizācijām. Projekts paredz arī portāla satura papildināšanu, interaktīvas lietošanas iespējas un zināšanu apmaiņu. Latvijas iesaiste "Europeana Awareness" projektā ir svarīga, jo tā paredz gan interneta resursa popularizēšanu, gan izpratnes veidošanu par kultūras mantojuma nozīmi.

LNB ir vadošais partneris un līguma slēdzējs mūžizglītības programmas projektā "Towards an integrated system for validation of on-formal and informal learning: initiating a national network of cooperation and information exchange" ("Integrēta neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma:nacionālā sadarbības tīkla izveide"). Tā galvenais mērķis ir izveidot nacionālas nozīmes sadarbības tīklu neformālās izglītības rezultātu atzīšanai un pielīdzināšanai. Nacionālās nozīmes sadarbības tīklā sadarbība notiek starp valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām un privātajām organizācijām.

LNB plāno dalību arī Ziemeļu Ministru padomes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projektu konkursā ar mobilitātes projektu "Discovering leading national libraries in Nordic countries" ("Zināšanu ieguve par vadošajām Ziemeļvalstu nacionālajām bibliotēkām’"). Projekta mērķis ir zināšanu pārnese un pieredzes apmaiņa ar Dānijas Nacionālās bibliotēkas, Norvēģijas Nacionālās bibliotēkas un Somijas Nacionālās bibliotēkas speciālistiem.

Ziņu sagatavoja:
Lolita Rūsiņa
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67330306, 29438087
Lolita.Rusinakm.gov.lv

Tagi: Projekti, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Digitālās bibliotēkas, Finansējums