Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ik gadu notiekošās reģionu galveno bibliotēku direktoru, metodiķu, bērnu nodaļu vadītāju, Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu apaļā galda diskusijas jau tradicionāli noslēdzas ar izstādi Latvijas bibliotēku 2011. gada pārskati profesionālās literatūras lasītavā.

Izstādē izvietoti visu Latvijas publisko bibliotēku teksta pārskati par nozīmīgākajiem 2011. gadā veiktajiem darbiem. Pārskatos bibliotēkas atspoguļo krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku, statistikas rādītāju dinamiku, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājumu, jaunus un inovatīvus pakalpojumus un netradicionālas darba formas, darbu ar dažādām lasītāju grupām, novadpētniecības darbu, projektizstrādes, citas nozīmīgas aktivitātes. Bibliotēkas sniedz pārskatu par finansiālo nodrošinājumu, izmaiņām personāla sastāvā, telpu remontu vai renovāciju, sadarbību ar vietējo pašvaldību vai citām institūcijām. Pārskati papildināti ar publicitātes materiāliem, shēmām, diagrammām, kā arī interesantiem veiksmes stāstiem.


Nozares studentu un praktiķu iecienītā izstāde Latvijas bibliotēku 2011. gada pārskati būs aplūkojama līdz 2012. gada 31. martam LNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā (Rīgā, Tērbatas ielā 75).


Lasītavas darbalaiks:
otrdien, ceturtdien 9:00–17:00
trešdien, piektdien 11:00–19:00
sestdien, svētdien, pirmdien slēgts

Ziņu sagatavoja:
Inta Dubovska
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku konsultatīvā centra
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312808

Tagi: Izstādes, Bibliotēku darbs, Bibliotēku darba pārskati