Trešdien, 8. februārī plkst. 11:00, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Jaunākās literatūras izstādes – lasītavas telpās (K. Barona 14) notiks mecenāta dāvinājuma izstādei veltīta preses konference.

Preses konferencē piedalīsies LNB direktors Andris Vilks, LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Undīne Būde un LNB informācijas resursu attīstības eksperte Aivija Everte.

 

Ar mecenāta atbalstu projekta trešajā gadā LNB krājums ticis papildināts ar vairāk kā 300 nozīmīgiem un vērtīgiem izdevumiem, kurus aicināts apskatīt ikviens interesents līdz pat 6. martam.

 

Izstādē būs arī apskatāmi divi kultūrvēsturiski nozīmīgi retumu izdevumi, kurus mecenāta ziedojuma ietvaros LNB iegādājās pagājušā gada pavasarī – latgaliešu pirmā dzejnieka un Latgales grāmatu pārrakstītāja latīņu rakstu aizlieguma laikā Andriva Jūrdža (1845-1925) rokraksta grāmata un rets 19.gs. sākumā Kurzemes zemnieku vidē pašrocīgi darināts ādas iesējums ar misiņa apkalumiem "Dziesmu un lūgšanu grāmata …".

 

Par mecenāta ziedojumu iegādātās grāmatas veidos daļu no brīvpieejas krājuma LNB jaunajā ēkā, taču svarīgi, ka studijām un pētniecībai tās ir pieejamas jau šobrīd. LNB nav tikai nacionālā krājuma glabātāja, tā ir arī viena no lielākajām zinātniskajām bibliotēkām valstī un nopietns atbalsts augstākajai izglītībai un pētniecībai, it īpaši humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Ap 80% LNB lasītāju ir studenti, zinātnieki un nozaru speciālisti, kas turpina izglītoties mūža garumā. Tieši šīm lasītāju grupām papildus Latvijas publikācijām ir vajadzīga kvalitatīva nozaru literatūra svešvalodās, kuru bez mecenāta atbalsta LNB nespētu iegādāties.

 

2009. gada decembrī Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar LNB Atbalsta biedrību uzsāka trīs gadu ziedojuma projektu. Tā ietvaros mecenāts, kurš vēlas vēl aizvien palikt anonīms, ziedoja 60 000 LVL LNB krājuma papildināšanai ar vērtīgu nozaru literatūru svešvalodās. Tas ir pirmais tik liela apjoma privātpersonas ziedojums LNB krājumam un nenovērtējams atbalsts apstākļos, kad finansējums jaunu informācijas resursu iegādei ir samazinājies uz pusi.

 

Projekta trīs gados kopā jau ir iegādāti 675 nosaukumi (844 sēj.) grāmatu: ļoti vērtīgas un dārgas daudzsējumu nozaru enciklopēdijas, rokasgrāmtas, pētījumi par Baltijas valstīm, jaunas, aktuālas publikācijas ekonomikā, vides zinātnēs, pedagoģijā, vēsturē, valodniecībā, filozofijā u.c. nozarēs.

 

Līdzīgi kā iepriekšējos divos gados, iegādātās grāmatas aplūko Latvijā un pasaulē ļoti aktuālu tematiku: vides problēmas, enerģētiku, ekoloģisko būvniecību un dizainu, ekonomikas un sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, inovācijas un valsts lomu ekonomikā. Virkne vērtīgu izdevumu ir papildinājuši arī citas LNB nozaru kolekcijas: juridiskās un tiesību zinātnes, bibliotēkzinātne, politika un socioloģija, valodniecība, filozofija, starpnozaru tematika.

 

Ziedojuma trešajā gadā īpaša uzmanība ir pievērsta 20.gs. vēsturei - pēdējo gadu publikācijām Rietumeiropā un ASV par Austrumeiropas un padomju perioda vēsturi, sadzīvi, kultūru (piemēram, Gill, Graeme. Symbols and legitimacy in Soviet politics. Cambridge University Press, 2011; Stalinist terror in Eastern Europe : elite purges and mass repression. Manchester University Press, 2010; Beyond totalitarianism : Stalinism and Nazism compared. Ed. by Michael Geyer, Sheila Fitzpatrick. Cambridge University Press, 2009; Kornai, János. From socialism to capitalism. Central European University Press, 2008; Berend, Iván T. Europe since 1980. Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2010; Sedition : everyday resistance in the Soviet Union under Khrushchev and Brezhnev. Yale University Press, 2011 u.c.).

 

Otra fokusa nozare ir izglītība un pedagoģija – atzītu teorētiķu un praktiķu jaunākās grāmatas par inovatīvām pieejām dažāda līmeņa mācību procesā (piemēram, Gargiulo, R. M. Special education in contemporary society. Sage, 2012; Tileston, D.W. 10 best teaching practices : how brain research and learning styles define teaching competencies. Corwin Press, 2011; Larson, R. L. Changing schools from the inside out. Rowman & Littlefield Education, 2011; Selwyn, Neil. Schools and schooling in the digital age. Routledge, 2011; Nurturing creativity in the classroom. Cambridge University Press, 2010 u.c.)

 

Vēl vairāk kā iepriekšējos gados (ap 50 nosaukumi) mecenāta ziedojums ir ļāvis papildināt LNB krājumu ar jauniem pētījumiem par Baltijas valstīm, kuros publicējušies Latvijas zinātnieki (piemēram, Tāre, Ineta. Labour law in Latvia. Kluwer Law International, 2010; Crusading and chronicle writing on the medieval Baltic frontier. Ashgate, 2011; Memory and pluralism in the Baltic States. Routledge, 2011; Baltische und slavische Prosodie. Peter Lang, 2011; Making competitive cities. Wiley-Blackwell 2010; Global environmental forest policies : an international comparison. Earthscan, 2010 u.c.)

Ziņu sagatavoja:
Aivija Everte
LNB Informācijas resursu attīstības eksperts
E-pasts: aivija.everte@lnb.lv
Tālr.: 67502703