Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā (Tērbatas ielā 75, 3.stāva 309.telpā) līdz š.g. nogalei apskatāma izstāde "Lai nepietrūktu ideju: mūsdienīgs bibliotēku dizains".

Izstādē izvietotas grāmatas krievu, angļu, vācu, franču un dāņu valodās par bibliotēku dizainu, šoreiz lielāku vērību veltot bibliotēkas iekštelpu iekārtojumam. Izstādi papildina Bibliotēku konsultatīvā centra speciālistes Baibas Biernes veidotā slaidrāde, kurā apkopoti unikāli fotomateriāli par Latvijas bibliotēku iekārtojumu.

Bibliotēka vienmēr bijusi viena no nozīmīgākajām cilvēka izglītības nodrošinātājām. Lai pilnā mērā pildītu savas funkcijas un veiksmīgi iekļautos pilsētvidē kā publiski nozīmīgs un pilsētas struktūrai būtisks elements, bibliotēka ir daudzkārt transformējusies līdzi sabiedrībai un pilsētvidei. Tā kā mūsdienās lielā mērā ir mainījies priekšstats par brīvā laika pavadīšanu un cilvēku tikšanās vietām, bibliotēka blakus savām tradicionālajām pamatfunkcijām ir uzņēmusies arī izklaides un saziņas funkcijas. Tas ir būtiski ietekmējis bibliotēkas funkcionalitātes pamatnostādnes, liekot iekļaut bibliotēkas plānojumā jaunas telpas un meklēt jaunus risinājumus bibliotēkas ēku celtniecībā vai renovācijā. Mainoties bibliotēkas lietošanas paradumiem, pakāpeniski pārveidojas arī bibliotēkas ēkas struktūra.

Latvijā, tāpat kā citur pasaulē, ir vērojama tendence uzlabot bibliotēku ēku tehnisko stāvokli, tādēļ tiek meklēti risinājumi esošo ēku renovācijai vai jaunbūvju projektu īstenošanai. Ar katru gadu aizvien lielāku nozīmi bibliotēku dzīvē ieņem bibliotēkas ēkas telpiskās vides harmonizācija, estētiskās kvalitātes uzlabošana un iespēja ēku attīstīt līdz ar sniegto pakalpojumu klāsta pieaugumu. Bibliotēka kā viena no nozīmīgākajām publiskajām ēkām ir būtisks elements pilsētu un lauku apdzīvoto vietu apbūvē. To pamatoti mēdz dēvēt par "pilsētas viesistabu", kurā var brīvi ienākt ikviens vietējais iedzīvotājs vai viesis.

Lai palīdzētu saviem kolēģiem – bibliotekāriem iekārtot bibliotēkas telpas atbilstoši lietotāju un pašu bibliotekāru vajadzībām, aicinām iepazīties ar izstādē izvietotajām grāmatām un slaidrādi, smelties idejas un nebaidīties tās ieviest dzīvē.

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas darbalaiki:
otrdien, ceturtdien 9:00–17:00
trešdien, piektdien 11:00–19:00
sestdien, svētdien, pirmdien slēgts

Ziņu sagatavoja:
Inta Dubovska
LNB Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312808
E-pasts: zlasitava@lnb.lv

Tagi: Izstādes, Bibliotēku ēkas, Bibliotēku interjers