Piecpadsmit gadu garumā ik rudeni novembra otrā nedēļa ir Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. Arī Latvijas tumšais un drēgnais novembris nav iedomājams bez Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas nestās gaismas un kvalitatīvas literatūras klātbūtnes. Šogad Nedēļa norisināsies no 14. līdz 20.novembrim.

2011.gada Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēma ir "Humors ziemeļvalstīs", tādējādi ar humorpilnas literatūras starpniecību iepazīstoties ar ziemeļu tautu pasaules redzējumu.

Ziemeļvalstu nedēļa aizsākusies Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Islandē, Dānijā, tā notiek Fēru un Olandes salās, kā arī Grenlandē, tad pārceļojusi pāri Baltijas jūrai un kļuvusi tuva arī Baltijas valstu: Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ļaudīm.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa tika aizsākta 1997.gadā ar domu atdzīvināt piemirstu tradīciju – sanākt kopā, lai lasītu literārus darbus, lai ieklausītos cits citā, sarunātos. Plašākā nozīmē, iepazīstoties ar kaimiņvalstu literatūru, veidot dialogu starp valstīm.

Ziemeļu bibliotēku nedēļai raksturīgais ir kāda noteikta lielā gada tēma un kāda noteikta literāra darba vai tā fragmenta lasīšana.

Šogad Nedēļa iesāksies pirmdien, 14.novembrī ar Rītausmas stundas pasākumiem skolās un bērnu bibliotēkās. Pasākumam tradicionāli sākoties, izslēdzam elektrisko apgaismojumu, iededzam sveci, kas ir svarīgs projekta elements, un beidzoties – atkal atgriežamies pie mākslīgā apgaismojuma.


Kopā ar sākumskolas bērniem īpašu uzmanību pievērsīsim norvēģu autora Turbjērna Ēgnera grāmatas "Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki Šurumburummežā" 5.nodaļai, kurā Kāpējpeļuks pieskata vāveres ģimenes bērnus. Savukārt pusaudžus iepazīstināsim ar dāņu rakstnieka Denisa Jirgensena grāmatu "Mīlestība no pirmās žagas", akcentējot 7. un 8.nodaļu.

Pievakarē, Krēslas stundā, ieklausīsimies somu rakstnieka Arto Pāsilinnas sarakstītās un latviski 2000.gadā izdotās grāmatas "Zaķa gads" fragmentā, tuvāk aplūkojot 3.nodaļu.

Patiesi priecāsimies par Jūsu bibliotēkas līdzdalību Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas norisē. Īpaši aicinām Nedēļā piedalīties Latvijas skolu bibliotēkas!

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas rīkotāji ir Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar biedrību "Norden" un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru.

Nedēļas koordinatores:

 

  • Ieva Hermansone, tālr.: 67820088, ieva@norden.lv, ZMP birojs Latvijā,


Lai skanīga, radošām idejām bagāta Jūsu Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa!

 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 2011 plakāts

Augšup, kalnup, ziemeļup!

Ziņu sagatavoja:
Iveta Krūmiņa
LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312792
E-pasts: iveta.krumina@lnb.lv

Tagi: Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Literatūras lasījumi