IFLA mājaslapā š.g. jūlija mēnesī tika publicēta informācija par jauna normatīvdokumenta "ISBD: International Standard Bibliographic Description Consolidated Edition, 2011" (ISBD: Starptautiskā standartizētā bibliogrāfiskā apraksta apvienotais izdevums, 2011) iznākšanu.

Izdevums iznācis IFLA's sērijā "IFLA Series on Bibliographic Control, nr.44" (Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2011).

Šī dokumenta pirmais apvienotais izdevums tika publicēts 2007.gadā. Laika gaitā ISBD Pārstrādāšanas darba grupa saņēma vairākus papildinājumus, ieteikumus un labojumus, kuru rezultātā jaunajā izdevumā vienkopus apvienota pamatinformācija bibliogrāfiskās informācijas apmaiņai (monogrāfiskajiem izdevumiem, seriālizdevumiem, kartogrāfiskajiem materiāliem, nošu un skaņu ierakstu izdevumiem, elektroniskiem resursiem, u.c.). Šajā izdevumā pirmo reizi ietverta arī satura formas un medija/datneša veida 0 zona.

Ziņu sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 27312796
E-pasts: inta.virbule@lnb.lv

Tagi: Normatīvdokumenti, Standarti, ISBD