Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kataloģizācijas nodaļa sagatavojusi rādītāja "Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs" 3.izdevumu, kas ir 2.izdevuma atjauninājums.

Tajā iekļautas ASV Kongresa bibliotēkas līdz 2009.gadam apstiprinātās priekšmetu apakšiedaļas, kā arī izmaiņas apakšiedaļu formulējumos latviešu valodā, ko LNB Kataloģizācijas nodaļa veikusi līdz 2011.gada septembrim. Līdz ar to atcelts 2009.gada "Brīvi pievienojamās apakšiedaļas: alfabētiskais rādītājs" 2.izdevums.

Visas izmaiņas fiksētas "Priekšmetošanas rokasgrāmatā", tādēļ "Priekšmetošanas rokasgrāmata: priekšmetu saraksts. 2.sējums" publicēts atjauninātā variantā. Atcelts 2008.gada izdevums "Priekšmetošanas rokasgrāmata: priekšmetu saraksts. 2.sējums".

Izdevumi publicēti tikai elektroniskā formā un pieejami LNB mājaslapā.

Ziņu sagatavoja:
Inta Virbule
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Standartizācijas nodaļas vadītāja

Tagi: Normatīvdokumenti, Kataloģizācija, Standarti, priekšmeti