Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā no šā gada jūlija līdz septembrim apskatāma grāmatu ekspozīcija "Tirgvedības koncepcijas bibliotēku teorijā un praksē – ierosmes novatoriskām aktivitātēm".

Ekspozīcijā apskatāma grāmatu izlase par mārketinga teoriju latviešu, krievu un angļu valodā, kā arī nozīmīgi raksti no periodiskajiem izdevumiem.

Mums visiem jāmācās izprast kultūras un izglītības produktu īpatnības, jāprot savas zināšanas lietot praksē ar mērķi, lai darbs minētajās nozarēs kļūtu profesionālāks, veidotos labāka starpnozaru sadarbība, turklāt, lai kultūras un izglītības procesos maksimāli tiktu iesaistīta arī sabiedrība.


Bibliotēkas darbības galvenais objekts ir lasītājs - tā intereses, vēlmes, vajadzības. Savukārt tās misija un mērķis ir nodrošināt maksimāli noderīgu pakalpojumu katram konkrētam klientam jeb lietotājam. Šā mērķa īstenošana grūti iedomājama bez tirgvedības metožu un rīku izmantošanas.


Kas ir tirgvedība bibliotēkās? Tā ir apkalpošanas koncepcija, kuras mērķis ir maksimāla reālo un potenciālo lietotāju pieprasījumu izpilde, virzīta uz sadarbību ar visdažādākajām iedzīvotāju grupām. Mārketings palīdz izvēlēties jaunus sadarbības ceļus un iespējas, sekmē racionālu divpusēju saziņu starp bibliotēku un tās lietotājiem. Mārketinga speciālistam ir jāprot īstenot praksē dziļu inteliģenci, analītisku domāšanu un drosmīgus radošus risinājumus.

Tāpēc bibliotēkām ieteicams plaši lietot tirgvedību kā vienu no nozīmīgākajiem un efektīvākajiem instrumentiem visos iespējamos to darbības virzienos: plānošanā, pārvaldē, finanšu operācijās, lasītāju apkalpošanas organizācijā, informacionālajā reklāmā, pasākumu publicitātē, pozitīva sabiedrības viedokļa veidošanā u.c.
Ekspozīcijā apskatāmajās grāmatās atrodamas atbildes uz daudziem jautājumiem; būtiskākie no tiem:

  • Mārketinga teorētiskie pamatprincipi un problēmu analīze
  • Mārketinga tirgus izpēte un lēmumu pieņemšanas taktika
  • Kā veidot sabiedrības viedokli par bibliotēkām?
  • Kā reklamēt bibliotēkas pakalpojumus?
  • Kā noteikt pakalpojumu cenas?
  • Kā veicināt sadarbību ar dažādām iedzīvotāju grupām?


Jauno ekspozīciju apmeklēt aicināti gan mūsu kolēģi - praktizējoši bibliotekāri, gan SZF nākamie studenti, lai smeltos idejas nākamajiem studiju darbiem.

Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas ekspozīcijā apskatāmo grāmatu vākus skatiet LNB foto galerijā.

Ziņu sagatavoja:
Inta Dubovska
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvais centrs
Tālr.: 67312808

Tagi: Izstādes, grāmatas, Mārketings, Tirgvedība, Profesionālā literatūra