Piektdien, 13.maijā, plkst. 10:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (Rīgā, Tērbatas ielā 75) notiks konference par bērnu literatūru un bibliotēku darbu "Grāmata ir… t@vā bibliotēkā … tavā filmā".

Tradicionāli laikā, kad dārzos sarodas puķes, putni un tauriņi, notiek Pavasara konference par bērnu un jauniešu literatūru un bibliotēku aktivitātēm, tādējādi gūstot priekšstatu par pārskata gada veiksmēm un neveiksmēm abās jomās.

Ikgada pavasara konferenci par bērnu literatūru un bibliotēku darbu, ko rīko Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP) un LNB Bibliotēku attīstības institūta (BAI) Bērnu literatūras centrs, interesentu vidū ir gaidīts un svarīgs notikums un atskaites punkts. Nodoms organizēt konferenci, lai pievērstu plašākas sabiedrības uzmanību bērnu literatūrai, lasīšanai un popularizētu bibliotēku pakalpojumus bērniem, ir aktuāls arī šogad.

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, konference "Grāmata ir… t@vā bibliotēkā … tavā filmā" notiks piektdien, 13.maijā, LNB Bērnu literatūras centrā Tērbatas ielā 75.

Tā būs veltīta novitātēm un aktualitātēm bērnu literatūrā un bibliotēku darbā ar bērnu un jauniešu auditoriju. Latvijā katru gadu izdod apmēram 300 - 400 grāmatas bērniem. Lai tuvāk iepazītos ar Latvijā izdoto bērnu literatūru – tulkoto, oriģinālliteratūru, savas pārdomas izteiks akadēmiskie referenti, kuri analizēs iepriekšējā gada grāmatu klāstu oriģinālliteratūras un tulkotās literatūras aspektā.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (LU PPF) profesores Ilzes Stikānes kompetencē būs analizēt 2010.gadā Latvijā izdotās bērnu un jauniešu oriģinālliteratūras veiksmes un neveiksmes, jaunumus un tendences.

Savukārt latviski tulkotās bērnu literatūras 2010.gada grāmatu ražu vētīs Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektore Sandra Okuņeva.

Mākslas vēsturniece un LU PPF Skolotāju izglītības nodaļas doktore Austra Avotiņa nolasīs priekšlasījumu "2010.gada bērnu grāmatu vizuālā kvalitāte".

Konferences 2.daļā iecerēta radoša aktivitāte – animācijas darbnīca bērnu radošās nometnes "Jūras vārna" skolotāju Ivara Šmita un Kristīnas Ratnieces vadībā ar mērķi paplašināt pieaugušo zināšanas par kino tapšanas procesu, tādā veidā radot lielāku izpratni par tik populāro mākslas formu – animācijas kino.

Konferences 3.daļa būs veltīta lasīšanas veicināšanas un bērnu un jauniešu bibliotēku darba koordinēšanas jautājumiem. Gētes institūta Rīgā bibliotēkas vadītāja Sibille Dezelārs (Sybille Deselaers) stāstīs par "Latviešu-vācu tīmekļa vietni "Bērnu un jauniešu bibliotēkas" un lasīšanas veicināšanas projekti Vācijā".

Bulduru bibliotēkā pērn sākusi darboties LAPOTAVA pirmsskolas vecuma bērniem. Grāmatu lapošana ir lasīšanas sākums, tāpēc bibliotēkas bērnu nodaļa aicina ģimenes ar mazuļiem ciemos, lai kopīgi lapotu, šķirstītu un iepazītu tik dažādo un krāsaino grāmatu pasauli. Bulduru bibliotēkas galvenā bibliotekāre un titula "Jūrmalas gada cilvēks 2010" nominante Ineta Melne dalīsies pieredzē par projektu "Meklējam lasīšanas patikšanu!" un tā rezultātu – "Lapotava vismazākajiem".

Sagaidāma arī cita interesanta informācija saistībā ar bērnu literatūru un bibliotekāro darbu.

Paralēli konferences norisei LNB BAI Bērnu literatūras centrā būs iespēja apskatīt 2010.gadā izdotās grāmatas bērniem un jauniešiem izstādē "Grāmatas atceras".

Konferences programma

Ziņu sagatavoja:
Iveta Krūmiņa
LNB BAI Bērnu literatūras centrs
Tālr.: 67312792
E-pasts: iveta.krumina@lnb.lv

Tagi: Bērnu literatūra, Konferences