Šodien, 18.aprīlī plkst. 10:30 tiek atklāts starptautisks divu dienu seminārs restauratoriem, kas notiek Eiropas Ekonomiskās zonas Finanšu instrumenta finansētā projekta "Latvijas padomju perioda nonkonformisma grafikas krājuma pilna saglabāšana un tai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums" ietvaros.

Seminārs notiks viesnīcas "Radi un Draugi" konferenču zālē.

Seminārā meklēsim nonkonformisma definīcijas, ieskatīsimies Latvijas vēsturē, pagājušā gadsimta piecdesmitajos – astoņdesmitajos gados, apskatīsim projekta dalībnieku restaurētās kolekcijas. Čehijas Nacionālā Arhīva Saglabāšanas nodaļas vadītājs Dr. Michals Ďurovičs stāstīs par drukas darbu izstādīšanas specifiku un izstāžu veidošanu, restauratores Aleksandra Szalla-Klēmana un Kataržina Dudeka no Polijas Jagielonianas Universitātes bibliotēkas iepazīstinās ar restauratoru darbu universitātē, restauratore no Igaunijas Nacionālās bibliotēkas Vilja Ventsela stāstīs par Eduarda Vīralta grafikas darbu restaurāciju un konservāciju.

Nonkonformisms mākslas teorētiķu formulējumos nereti tiek traktēts kā samērā "izplūdis" termins, ko iespējams dažādi skaidrot. "Laikmeta dokumentālajās liecībās ne vienmēr ir iespējams atrast apliecinājumu nonkonformistiskam viedoklim – oficiālajos dokumentos pretruna "mākslinieks – sistēma" visbiežāk neparādās, domu darbs un sarunas notiek citā vidē, kā arī – izpaužas darbos," stāsta projekta eksperte, vēsturniece Iveta Šķiņķe.

Kopš 2009.gada Latvijas Nacionālā bibliotēka realizē Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta atbalstītu atmiņas institūciju Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Okupācijas muzeja, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja, Latvijas Kara muzeja, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja, Latvijas Nacionālā arhīva un Latvijas Nacionālās bibliotēkas sadarbības projektu "Latvijas padomju perioda nonkonformisma grafikas krājuma pilna saglabāšana un tai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums". Projekts ir īpašs ar to, ka tik plaša dažādu atmiņas institūciju – muzeju, bibliotēku un arhīvu – sadarbība Latvijas mērogā ir unikāla. Kopumā projekta gaitā atlasīti un apstrādāti vairāk par trīs tūkstošiem grafikas darbu – zīmējumi, plakāti, estampi un ekslibri. Galvenais akcents likts uz nonkonformisma grafikas saglabāšanu – gan restaurējot un konservējot grafikas mākslas darbus, gan digitalizējot un digitālās kopijas apvienojot nacionālā datu bāzē, kuru sākot ar aprīli, varēs aplūkot ikviens interesents.

Projekta ietvaros līdz 23.aprīlim Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja izstāžu zālē vēl apskatāma projekta izstāde "Nonkonformisms grafikā 1944 – 1990", kur pārstāvēta tikai neliela daļa no restaurētajiem grafikas darbiem. Izstādē apskatāmi Māra Ārgaļa, Ādolfa Zārdiņa, Indriķa Zeberiņa, Ivara Poikāna, Lolitas Zikmanes, Māra Subača, Jura Dimitera, Ilmāra Blumberga, Kurta Fridrihsona, Alfeja Bromulta, Eduarda Sidraba un citu mākslinieku grafikas darbi no visu sadarbības partneru kolekcijām.

Ziņu sagatavoja:
Ilze Egle
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sabiedrisko attiecību vadītāja

Tagi: Semināri, restaurācija, Saglabāšana