Bibliotēku darba efektivitāte jau izsenis nodarbinājusi bibliotekāru prātus, taču pēdējos gados jūtama pastiprināta interese. Ilze Pētersone savā rakstā iepazīstina ar bibliotēkas pakalpojumu kvalitātes vērtēšanas metodiku.

Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Universitāšu un citu zinātnisko bibliotēku sekcija izstrādājusi Starptautiskās vadlīnijas darba efektivitātes noteikšanai universitāšu un citās zinātniskajās bibliotēkās.


Šajās vadlīnijās izvirzīti septiņi bibliotēkas darba efektivitātes kritēriji:


• bibliotēkas izmantojamība;
• krājuma kvalitāte;
• katalogu kvalitāte;
• dokumentu pieejamība;
• uzziņu kvalitāte;
• attālo pakalpojumu izmantošana;
• lasītāju apmierinātība.

 

Lasīt tālāk I.Pētersones rakstu "Ieskats bibliotēkas pakalpojumu vērtēšanas sistēmās"

Ziņu sagatavoja:
Ilze Pētersone
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Periodisko izdevumu nodaļas galvenā bibliotekāre

Žurnāls "Bibliotēku Pasaule"

Tagi: Bibliotēku Pasaule, Bibliotēku pakalpojumi, Darba kvalitāte