Aicinām uz portāla "Zudusī Latvija" un izstādes "Zudusī darbīgā Latvija" atklāšanu ceturtdien, 24.februārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Jaunākās periodikas lasītavā un izstāžu zālē (Rīgā, K.Barona ielā 14) plkst. 15.00.

"Zudusī Latvija" ir Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas "Letonica" projekts, kurš apvieno unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām. Laika gaitā Latvijas kultūrainava ir ievērojami izmainījusies. Līdz mūsdienām nav saglabājušies daudzi dabas, vēstures, mākslas un arhitektūras objekti, kā arī saimnieciskās un sabiedriskās būves. Latvijas kultūras mantojums smagi cieta abu pasaules karu laikā un padomju un vācu okupācijas gados. Ne mazums nozīmīgu objektu ir gājuši bojā cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā un apdraudēti arī šodien.

Portāls "Zudusī Latvija" satur digitalizētas senu zīmējumu kopijas, atklātnes un fotogrāfijas no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām un objektu aprakstus par arhitektūras un mākslas pieminekļiem, pilsētu un apdzīvotu vietu skatiem, sabiedriskajām ēkām, saimnieciskajām būvēm, infrastruktūras objektiem, Latvijas iedzīvotāju mājvietām, lauksaimniecības celtnēm, dabas objektiem u.c. Projektā dokumentēta arī Latvijas sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīve kopš 19.gadsimta otrās puses – zemnieku darbs lauku viensētās, senie amati, piemēram, jau izzudušais plostnieku amats, folkloras mantojuma dokumentēšana un folkloras teicēji, dažādu biedrību un organizāciju darbība, saviesīgā dzīve. Portāla adrese www.zudusilatvija.lv.

Projektu "Zudusī Latvija" veido LNB sadarbībā ar Latvijas atmiņas institūcijām – bibliotēkām, muzejiem, kultūras mantojuma aizsardzības un saglabāšanas organizācijām, kā arī ar privātpersonām. LNB aicina ikvienu iesaistīties "Zudusī Latvija" veidošanā, papildinot aprakstus, kā arī iesūtot jaunus attēlus un fotogrāfijas.

Projekta "Zudusī Latvija" kontekstā radās iecere par ceļojošu izstāžu cikla "Zudusī Latvija" izveidi. Pirmā cikla izstāde "Zudusī darbīgā Latvija" stāsta par dažādu vēsturisku notikumu un cilvēku nesaimnieciskas darbības rezultātā zaudētiem, iznīcinātiem vai pārveidotiem objektiem un vērtībām Latvijas tautsaimniecībā no 19.gs. beigām līdz II Pasaules karam.

Izstādē izmantotas fotogrāfijas un citi materiāli no LNB, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Rīgas Kuģniecības un vēstures muzeja, Latvijas Fotogrāfijas muzeja, Limbažu novada muzeja, Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja, Pļaviņu novada bibliotēkas krājumiem, E.Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas, Māris Loča, Daina Puncuļa, Vitolda Mašnovska, Aināra Radovica privātarhīviem.


Izstāde būs skatāma LNB izstāžu zālē K.Barona ielā 14. līdz 30.aprīlim.


Pateicamies atklāšanas pasākuma atbalstītājiem: LNB Atbalsta biedrībai, konditorejai "Moora" un restorānam "Bergs".

Ziņu sagatavoja:
Ginta Zalcmane
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta "Zudusī Latvija" vadītāja

Foto: www.zudusilatvija.lv

Tagi: Izstādes, Projekti, Attēli, Zudusī Latvija, Digitalizācija, Portāli