Profesionālajai informācijai ir būtiska nozīme bibliotēku darbinieku profesionālajā pilnveidē, kā arī darba kvalitātes uzlabošanā. Lai informētu bibliotekārus par profesionālās informācijas pakalpojumu pieejamību, izmantojamību un problemātiku, februārī un martā Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) organizē vairākus seminārus.

Šobrīd aktuāli vairāki jautājumi: kādi ir bibliotēku nozares informācijas ieguves avoti? Vai un cik bieži bibliotekāri lasa profesionālo literatūru? Vai izmanto publikācijās sniegtās idejas, atzinumus praktiskajā darbā? Socioloģiskie pētījumi liecina, ka mūsdienās galvenokārt tiek izmantoti elektroniskie resursi, mazinās poligrāfisko izdevumu izmantošana. E-resursu priekšrocība – daudzi no tiem ir brīvi pieejami visiem, kam ir piekļuve internetam. Aptaujās par galvenajiem profesionālās informācijas avotiem minēti semināri, sanāksmes un konferences.

LNB Bibliotēku attīstības institūtam (BAI) ir nozīmīgs devums profesionālās informācijas resursu izveidē, komplektēšanā, strukturēšanā un izplatīšanā. BAI informatīvais nodrošinājums ir daudzveidīgs: Latvijas Bibliotēku portāls, Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras (Z) lasītava, profesionālais žurnāls "Bibliotēku pasaule", "Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais biļetens", uzziņu izdevums “Kalendārs bibliotēkām”, profesionālās vēstkopas, kā arī konferences, semināri, apaļā galda diskusijas, jaunākās literatūras apskati, prāta vētras par profesionāliem jautājumiem.

Lai informētu kolēģus par profesionālās informācijas pakalpojumu pieejamību, izmantojamību un problemātiku, februārī un martā Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras (Z) lasītavas telpās (Rīgā, Tērbatas ielā 75) notiks vairāki mācību semināri:
•    2011.gada 10. un 17.februārī Rīgas Centrālās bibliotēkas darbiniekiem,
•    2011.gada 16., 23. un 30.martā Rīgas skolu bibliotekāriem.
•    Z lasītava ik gadu aicina Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes un Latvijas Kultūras koledžas pirmo kursu studentus, lai iepazīstinātu ar piedāvātajiem pakalpojumiem un iespējām studiju procesa informacionālajā nodrošinājumā.

 
Mācību semināros bibliotēku darbinieki tiks iepazīstināti ar dažādiem LNB pakalpojumiem.

Aicinām kolēģus izmantot BAI piedāvājumu un pieteikties uz mācību semināriem.

Seminārus organizē LNB BAI Bibliotēku konsultatīvais centrs.

 

Kontaktinformācija:  Evija Vjatere, tālr.: 67969130, e-pasts: evija.vjatere@lnb.lv

Ziņu sagatavoja:
Evija Vjatere
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja

Tagi: Semināri