Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) diskusijklubs "Gūtenberga galaktika" aicina uz atceres pasākumu "Vēsturnieka Jāņa Tālivalža Zemzara (1902-1996) devums Latvijas Nacionālajai bibliotēkai". Pasākums notiks 2012.gada 13.janvārī, plkst.15:00 LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas lasītavā (Jēkaba ielā 6/8, trešajā stāvā).

Mūsdienās LNB īpašumā ir viens no lielākajiem rokrakstu kompleksiem, kādu var atrast Latvijas bibliotēku sistēmā — tajā ir vairāk nekā 400 personālfondu un kolekciju. Bet pirms 60 gadiem, kad tika izveidota LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa, tās rokrakstu krājums satilpa vienā nelielā skapī. Straujo un sistemātisko rokrakstu fondu attīstību lielā mērā veicināja tiesību vēsturnieks Jānis Tālivaldis Zemzaris, kurš, būdams Latvijas Universitātes absolvents un Latvijas tiesību vēstures pētnieks pirmās Latvijas Republikas laikā, 1950.gadā zaudēja sektora vadītāja amatu Latvijas PSR ZA Vēstures institūtā un vairs nespēja atrast darbu atbilstoši savai specialitātei. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (tolaik — Latvijas PSR Valsts bibliotēka) viņš aizvadīja pēdējo algotā darba desmitgadi (1960–1971). Šajā īsajā laikā viņš paspēja bibliotēkā iedibināt arhīvistikā akceptētas rokrakstu apstrādes metodes. Kolēģiem viņš ierādīja līdz tam mazapjaustu, bet plašu un svarīgu darbalauku — latviešu kultūras darbinieku personālarhīvu apzināšanu un vākšanu — tajos var atrast daudz vairāk patiesības par cilvēku domām un sajūtām, rīcības motīviem, nekā to vēstī plašākai sabiedrībai paredzēti publicējumi un oficiālā dokumentācija. Arī zinātnieks pats, rādot priekšzīmi citiem kultūras darbiniekiem, LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļai novēlēja iespaidīgu personālarhīvu, kurā ir 453 glabājamās vienības.

Atzīmējot Jāņa Zemzara 110.dzimšanas dienu, kas būtu svinama 10.janvārī, LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā 13.janvārī plkst.15.00 tiks atklāta izstāde “Vēsturnieka Jāņa Zemzara mūža pavedieni”. Tajā būs aplūkojami rūpīgā zinātnieka rokrakstu fonda materiāli, kas sniegs ieskatu viņa dzīves nozīmīgākajās jomās.

LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas galvenā bibliotekāre Lilija Limane iepazīstinās klausītājus ar J. Zemzara dzīves gājumu, nodaļas vadītāja Ināra Klekere izvērtēs viņa ieguldījumu LNB rokrakstu krājumu izveidē, bet grāmatniecības vēstures pētniece Silvija Šiško raksturos J. Zemzari kā darba kolēģi.

Ikvienam pasākuma apmeklētājam būs iespēja dalīties savās atmiņās un iespaidos par jubilāru. Sanāksmē aicināti piedalīties ne vien J. Zemzara kolēģi, draugi un tuvinieki, bet arī jaunās paaudzes kultūras darba entuziasti, — visi, kas iepazinuši un novērtējuši J. Zemzara pētījumus un vēlas papildināt savas zināšanas Latvijas kultūras vēsturē.

 

Pasākuma organizatori:

LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa
Tālr.: 67223885
E-pasts: retumi@lnb.lv

LNB Bibliotēku pētniecības un informācijas nodaļa
Tālr.: 67312776
E-pasts: Jana.Dreimane@lnb.lv

Tagi: Gūtenberga galaktika, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rokraksti, Jānis Tālivaldis Zemzars