Oktobrī LCB filiālē Piekrastes bibliotēkā tika īstenota LNB Bērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts” ģimenēm ar trīsgadīgiem bērniem. Tās mērķis ir rosināt bērnu interesi par bibliotēku un grāmatām, kā arī stiprināt ģimenes lasīšanas tradīciju.

Programmas ietvaros bibliotēkā tika novadītas trīs rotaļnodarbības, kurās piedalījās vienpadsmit ģimenes. Pirmajā rotaļnodarbībā “Pūčumuižā mums jāpietur” Pūču ģimene iepazīstināja bērnus ar bibliotēku un grāmatām. Otrā nodarbība “Klusi, klusi pasaciņa atnākusi” tika veltīta pasakām, un tajā bērni devās pasaku ceļojumā. Savukārt noslēguma rotaļnodarbībā “Kāpj no plaukta grāmatiņa” ar Gudrās pūces gādību mazuļi tika iepazīstināti ar virkni bērnu grāmatu, kā arī saņēma dāvanas.

Paldies visiem projekta dalībniekiem! Tas bija aizraujošs ģimeņu ceļojums grāmatu pasaulē!

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv