Rudens priecē ar bagātu ražu, bet bibliotēka ar jaunām grāmatām un daudzveidīgām aktivitātēm.

14. septembrī bibliotēkā norisinājās tikšanās ar bērnu dzejnieci Stepanīdu Miloševiču, kurā piedalījās Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi. Autores dzīvespriecīga dzeja uzrunāja bērnus un radīja sirsnīgu un radošu gaisotni.

Savukārt 22. septembrī bibliotēkā notika tikšanās ar Daugavpils dzejnieku, autordziesmu izpildītāju Anatoliju Galleru. Dzejas mīļotājiem bija lieliskā iespēja baudīt viņa dzejoļus un dziesmas, kā arī piedalīties sarunā ar autoru par dzīvi un daiļradi. Tikšanās izskaņā A. Gallers uzdāvināja bibliotēkai savas dzejoļu un dziesmu grāmatas ar dzejnieka autogrāfu.

20. septembrī kopā ar Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem lasījām slovēņu rakstnieces Majdas Korenas grāmatu “Uzvāri man pasaciņu”, mācījāmies slovēņu valodu un pat "uzvārījām" savu gardu pasaciņu par pūcīti un viņas draugiem, iegūstot daudz pozitīvu emociju. Pasākums tika organizēts lasīšanas veicināšanas projekta “Mūsu mazā bibliotēka" ietvaros.

21. septembrī bibliotēku atkal apmeklēja Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, kas iepazinās ar jaunām bērnu grāmatām un žurnāliem, apskatīja bērnu literatūras izstādes, kā arī klausījās mēneša jubilāres rakstnieces Ineses Zanderes grāmatu “Ko teica gaiļa kungs”.

26. un 27. septembrī bibliotēku apmeklēja 5. un 7. pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, lai iepazītos ar grāmatām, kas iekļautas lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” grāmatu kolekcijā 5+. Lasījām Ulrikas Kesteres grāmatu “Nelūgtie ciemiņi” un palīdzējām Trusītim pāraudzināt nelūgtos ciemiņus.

Pirmsskolnieki piedalījās arī bibliotekārajā stundā „Pūču ģimene aicina”, kuras laikā Pūčumuižas iemītnieki pastāstīja bērniem par bibliotēku un tās grāmatu krājumu, kā arī iepazīstināja ar savām mīļākajām grāmatām un mācīja bērniem pareizi tās lietot.

29. septembrī notika tikšanās ar Daugavpils rokdarbnieci Larisu Nagli, kuras izšūto gleznu izstāde "Daba iedvesmo!" bija skatāma bibliotēkā septembrī. Izprast dabas izpausmes, sajust tās skaistumu, kā arī iepazīt radošā procesa noslēpumus varēja ikviens klātesošais. Īpašu emocionālo noskaņu radīja mūsu lasītājas Olgas Portnajas dzeja, kurā attēlojās galvenās L. Nagles gleznu tēmas. Ir jāpiebilst, ka jau otro gadu pēc kārtas Olgas Portnajas dzeja tika iekļauta krājumā "Dzejas dienas".

Septembrī bibliotēkas krājums tika papildināts ar latviešu un ārzemju daiļliteratūru, novadpētniecības materiāliem, kā arī “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” grāmatām. Bibliotēkas lietotāji varēja iepazīties ar grāmatu jaunumiem, piedaloties bibliotekārajā stundā „Rudens grāmatu jaunumi” pasākumu cikla „Gadalaiku grāmatu dārzs” ietvaros. Krājuma popularizēšanai bibliotēkā  bija apskatāmas arī vairākas literatūras izstādes.

Septembrī bērnu sektora apmeklētāji varēja arī apskatīt mūsu sadarbības partnera bērnu kluba „Sudraba avoti” audzēkņu radošo darbu izstādi, izvēlēties sev piemērotu aizraujošu nodarbi, piesakoties bērnu kluba pulciņiem.

Patiešām septembris bibliotēkā bija ražīgs.

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv