Augustā programmas “Skaistā vasara bibliotēkā” dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, kuru mērķis bija veicināt lasīšanu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu vidū.

Galvenais ir piedalīties, nevis uzvarēt! Interesanti un jautri pavadīt laiku kopā varēja bērni, kas 2. augustā piedalījās galda spēļu turnīrā “Mana spēļu kaste”.  Spēlējot galda spēles, bērni gan attīstīja prāta prasmes, gan ieguva pozitīvās emocijas!

9. augustā bibliotēkā norisinājās izzinošā stundā “Pirāti – jūras valdnieki” programmas dalībniekiem. Lasot grāmatas, skatoties filmas fragmentus, kā arī piedaloties viktorīnā, bērni uzzināja daudz interesantu faktu par jūras braucējiem – pirātiem. Aizraujošā ceļojumā bagātību meklēšanā bērni devās, izmantojot veco pirātu karti.

Savukārt bibliotekārajā stundā “Atvērsim grāmatu - atklāsim pasauli”, kas norisinājās 16. augustā, bērni dalījās savās domās par mīļākām grāmatām, zīmēja to varoņus, piedalījās atraktīvā grāmatu konkursā un nonāca pie secinājuma, ka labums gūst nevis no daudzām, bet no labām grāmatām.

23. augustā bibliotēkā notika lasītveicināšanas programmas „Skaistā vasara bibliotēkā” noslēguma pasākums, kura laikā tika apbalvoti visaktīvākie programmas dalībnieki. Šovasar programmā piedalījās 61 bērni, novadīti 12 pasākumi, kopējais apmeklējumu skaits – 194. Savukārt akcijā “Izzinošā trešdiena bibliotēkā” piedalījās bērnu vasaras nometņu grupas. Tika novadīti 15 pasākumi, kuros piedalījās 100 skolēni, kopējais apmeklējumu skaits – 375. Paldies dalībniekiem par aktivitātēm un bibliotekāriem par ieguldīto darbu bērnu lasīšanas veicināšanā. Ceram, ka arī nākamgad “Skaistā vasara bibliotēkā” arī būs interesantiem pasākumiem bagāta!

Ir jāpiebilst, ka bibliotēka sadarbojas ar Dienas aprūpes centru un piedāvā pasākumus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 22. augustā bibliotēku apmeklēja Dienas aprūpes centra grupa. Klātesošie apskatīja mākslas un literatūras izstādes, kā arī piedalījās tematiskajā pasākumā “Suņi”, lietderīgi un interesanti pavadot laiku bibliotēkā.

Turklāt visu augustu bibliotēkā bija apskatāma arī  Anitas Truskovskas radošo darbu izstāde “Kultūras kods”, kas veltīta Latvijas simtgadei. Daugavpils amatiermākslinieku bibliotēkai dāvināto gleznu kolekcija tika papildināta ar A.Truskovskas radošo darbu "Skudra". Sirsnīgs paldies autorei par unikālu dāvinājumu! Esam pārliecināti, ka darbs, kas radīts ar gaišām domām un sirds siltumu, priecēs mūsu bibliotēkas apmeklētājus.

Katru mēnesī bibliotēka priecē lasītājus ar jaunām grāmatām. Lai neizzūd lasītprieks!

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles


Piekrastes bibliotēkas vadītāja


Anna Oleiņikova


tālr.: 65430311


e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv