Ik vasaru Piekrastes bibliotēka piedalās Latgales Centrālās bibliotēkas organizētajā lasītveicināšanas programmā “Skaistā vasara bibliotēkā”, kuras mērķis ir veicināt lasīšanu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu vidū. Jūnijā bibliotēkas pasākumus apmeklēja 32 bērni, apmeklējumu kopskaits – 68.

Svinot Daugavpils pilsētas svētkus, 7. jūnijā bibliotēkā notika novadpētniecības stunda “Daugavpils laikam līdzi”. Bērni pētīja pilsētas vēsturi, virtuāli ceļoja pa tās interesantākajām vietām, kā arī veica dažādus atraktīvus uzdevumus. Turklāt orientēties pilsētas vēstures labirintos bērniem palīdzēja arī 3. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu radošo darbu izstāde par Daugavpili. 14. jūnijā bērni devās literārajā ceļojumā "Ole Miedziņš aicina" un iepazinās ar H.K. Andersena pasakām, to lasot,  piedaloties viktorīnā, inscenējot teksta fragmentus, kā arī skatoties multfilmu. Savukārt 21. jūnijā bibliotēkā norisinājās tematisks pasākums “Latvijas lepnums” programmas dalībniekiem, kura laikā turpinājām pētīt mūsu dzimtenes dabu un vēsturi. Bērni uzzināja daudz interesantu faktu par izcilām Latvijas personībām, dabas un vēstures pieminekļiem, kā arī latviešu tautas tradīcijām. Jūnija pasākumu cikls noslēdzās ar Pārsteigumu dienu, kuras ietvaros tika organizēta tikšanās ar Bērnu kluba “Sudraba avoti” tehniskās modelēšanas pulciņa vadītāju J. Konovalovu. Pasākuma laikā bērniem bija iespēja piedalīties meistarklasē un izrādīt savas  radošās spējas, veidojot no papīra putnus un mašīniņas. Radoši darboties bērnus iedvesmoja Bērnu kluba "Sudraba avoti" tehniskās modelēšanas pulciņa audzēkņu darbu izstāde “Par visu pasaulē”, kura bija skatāma bibliotēkā jūnijā.

Lietderīgi pavadīt laiku bibliotēkā varēja arī bērnu vasaras nometnes „Strautiņš” grupas akcijasIzzinošā trešdiena bibliotēkā ietvaros. Bērniem tika organizēti 9 pasākumi, kuros piedalījās 50 bērni, kopējais apmeklējumu skaits – 225.

Turklāt jūnijā bibliotēkas lietotāji varēja apskatīt 5. pirmsskolas izglītības iestādes bērnu radošo darbu izstādi “Labestība bērnu acīm”, kā arī Bērnu kluba "Sudraba avoti" vizuālās mākslas pulciņa audzēkņu zīmējumu izstādi Mana mamma ir vismīļākā.

Jūnijā bibliotēkā arī sākusies lasīšanas veicināšanas programma Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Programmas dalībnieki! Nāciet, lasiet, vērtējiet! Lasītprieks ir garantēts!

Skaistā vasara bibliotēkā turpinās. Nāciet kopā ar draugiem. Būs interesanti!

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv