Aprīlī bibliotēkā notika daudz pasākumu, kuru vadmotīvs bija radošums.

Atzīmējot Starptautisko bērnu grāmatu dienu, bibliotēkā tika apkopoti bērnu radošo darbu konkursa „Pūces piedzīvojumi” rezultāti. 6. aprīlī Pūču ģimene devās ciemos pie Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, lai kopā lasītu bērnu sacerētas pasakas, kas ilustrētas ar zīmējumiem.

Savukārt 19. aprīlī bibliotēkā norisinājās Aspazijas daiļradei veltīta literāra pēcpusdiena “Mūžam nerimstošs gars” vecāko klašu skolēniem pasākumu cikla “Latviešu literatūra Eiropas kontekstā” ietvaros.

Bibliotēku nedēļas laikā tika organizētas bibliotekārās stundas dažādām vecuma grupām ar mērķi popularizēt bibliotēku, tās krājumu un pakalpojumus. 24. aprīlī bibliotēku apmeklēja paši mazākie lasītāji - Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi. Viņi piedalījās bibliotekārajā stundā "Mazuļi bibliotēkā" un kopā ar jauku Pūču ģimenīti iepazinās ar bērnu krājuma daudzveidību. 26. aprīlī bērnu sektora apmeklētāji piedalījās pasākumā Bibliotēkā dzīvo grāmatas, kura laikā tika sniegts ieskats grāmatu rašanās vēsturē. 25. aprīlī notika tikšanās ar Latgales brīvo mākslinieku asociācijas biedri Larisu Sergejevu, kuras izstāde “Pasaku pasaulē” viesojās bibliotēkā aprīlī. Izmantojot mākslinieces gleznu motīvus, bērni tika iepazīstināti ar latviešu un citu tautu pasakām. Pasaku fragmenti tika lasīti, inscenēti, kā arī izspēlēti rotaļās. Savukārt 28. aprīlī pieaugušie lasītāji varēja iepazīties ar grāmatu jaunumiem pasākumu cikla „Gadalaiku grāmatu dārzs” ietvaros.

Radošais aprīlis bibliotēkā noslēdzās ar tikšanos ar Daugavpils dzejnieku Jevģeniju Golubevu. Bērniem J. Golubevs ir labi pazīstams, jo vairākkārt piedalījās bibliotēkas Dzejas dienu pasākumos. Šoreiz atklājām dzejnieku mazliet citā griezumā - izskanēja autora dzeja, kas adresēta pieaugušo auditorijai. Sanāca sirsnīga saruna par literatūru un dzīvi.

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv