Informācijas tehnoloģiju laikmets piedāvā daudz iespēju zināšanu apguvei. Par to pārliecinājās bibliotēkas lietotāji, kas piedalījās Digitālas nedēļas pasākumos.

2018. gada 22. martā Digitālās nedēļas ietvaros bibliotēkā norisinājās bibliotekārā stunda “E-katalogs kā ceļvedis informācijas meklēšanā”, kurā piedalījās Daugavpils 16. vidusskolas 8.a klases skolēni. Pasākuma mērķis - attīstīt skolēnu informācijas meklēšanas prasmes un iemaņas.

Pasākuma laikā tika stāstīts par digitālās vides nozīmi 21. gadsimtā un tās iespējām jauno zināšanu apguvei. Īpašā uzmanība tika pievērsta pieejamajiem bibliotēkā informācijas e-resursiem un pakalpojumiem. Skolēni tika iepazīstināti ar LCB elektroniskā kataloga izmantošanas iespējām: literatūras meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, grāmatu pasūtīšana, rezervēšana, lietošanas termiņa pagarināšana. Jaunieši varēja arī pielietot savas zināšanas praktisko uzdevumu izpildē, izmantojot e-kataloga mobilo versiju.

Savukārt 24. martā bibliotekāro stundu “Izmanto MANA BIBLIOTĒKA piedāvātās iespējas!” apmeklēja pieaugušie. Viņi izrādīja interesi par bibliotēkas informācijas pakalpojumu izmantošanu attālināti jeb elektroniski. Bibliotēkas lietotāji, kuriem ir piešķirti autorizācijas dati, varēja praktiski   izmēģināt LCB elektroniskā kataloga “Mana bibliotēka” sniegto pakalpojumu.

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv