Bibliotēkai ir izveidojusies laba tradīcija pirms Ziemassvētkiem rīkot gada noslēguma pasākumu, lai pateiktos lasītājiem un atbalstītājiem par darbu un sadarbību. Šoreiz 2017. gada noslēguma pasākums „Gadalaiki bibliotēkā” norisinājās LCB filiāles Piekrastes bibliotēkas 15 gadu jubilejas zīmē. Tā vadmotīvs ir lietotāju radošums.

2002. gada 1. septembrī uzsāka savu darbību 6.Tautas bibliotēka, kura 2005. gadā pirmajai Jaunās Forštates ielai par godu tika pārdēvēta par LCB filiāli Piekrastes bibliotēku. Bibliotēka ne tikai sniedz informācijas pakalpojumus, bet arī veicina lasītāju radošumu. Bibliotēkā veiksmīgi darbojas radošā darbnīca „Lasītājs lasītajam”, kas apvieno gan grāmatu cienītājus, gan radošos cilvēkus arī citās jomās – zīmēšanā, lietišķajā mākslā, fotografēšanā. Bibliotēkas lietotāju radošums tiek popularizēts gan izstāžu formā, gan apkopots krājumos. 2017. gads norisinājās lasītāju personālizstāžu zīmē. Bibliotēkā tika rīkotas 16 mākslas darbu izstādes. Turklāt bibliotēka sagatavoja un izdeva 5 lasītāju radošo darbu krājumus. Pasākumā laikā notika sestā krājuma „Gadalaiki bibliotēkā” prezentācija. Krājumā iekļauti materiāli par bibliotēkas aktivitātēm dažādos gadalaikos, mākslas izstādēm, kā arī lasītāju jaunākā dzeja. Krājums ir bibliotēkas un tās lietotāju veiksmīgas sadarbības rezultāts. Visaktīvākie bibliotēkas lietotāji, kā arī sadarbības partneri tika godināti un apbalvoti dažādās nominācijās. Savukārt bibliotēka un tās darbinieki saņēma daudz sirsnīgu apsveikumu dzimšanas dienā. Pasākuma izskaņā visi klātesošie tika cienāti ar svētku torti.

Vērtējot bibliotēkas darbu kopumā, ar gandarījumu varam secināt, ka bibliotēka ir vajadzīga saviem lietotājiem. Ceram, ka nākotnē tā attīstīsies un pilnveidosies. Savukārt bibliotēkas lasītāji priecēs mūs ar savu radošumu arī turpmāk. Novēlam bibliotēkai dzimšanas dienā ilgu mūžu un daudz uzticīgo un radošo lasītāju!

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv