Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” pulcē gan mazos, gan lielos grāmatu mīļotājus. Jau trīspadsmit gadus pēc kārtas tā realizējas Piekrastes bibliotēkā.

Ar katru gadu pieaug ekspertu skaits. Šogad programmā piedalījās 80 bērni no dažādām skolām un 7 vecāki. Bērnu žūrijas darbā aktīvi iesaistījās arī mūsu sadarbības partneri – 7. un 3. pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī 16. vidusskola.

2017. gada 21. janvārī bibliotēkā norisinājās programmas noslēguma pasākums “Tavs grāmatu plaukts”. Tas sākās ar lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu plaukta veidošanu un turpinājās ar prezentāciju, kuras laikā bija dots īss ieskats par žūrijas galveno mērķi, uzdevumu un vēsturi, kā arī interesanti atzinumi par izlasītājām grāmatām. Katrā vecumgrupā no Bērnu žūrijas grāmatu kolekcijas tika izveidots vislasītāko grāmatu plaukts, tika atzīmēti visaktīvākie eksperti, kā arī apbalvoti visi programmas dalībnieki.

Piekrastes bibliotēka pateicas programmas dalībniekiem par sadarbību un cer, ka aizraujošs ceļojums bērnu grāmatu pasaulē veiksmīgi turpināsies arī nākamgad.

 

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas bibliotekāre
Tatjana Rosovska
tālr.: 65430311
e-pasts: tatjana.rosovska@lcb.lv