Lasīšanas veicināšanas programmai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” Piekrastes bibliotēkā jau iestājās noslēguma posms. Vairums bērnu jau izlasīja grāmatas un pašlaik aktīvi aizpilda elektroniskās anketas.

Izrādījās, ka visčaklākie lasītāji ir vismazākie programmas dalībnieki vecumgrupā 5+. Šī vecumgrupa ir arī viskuplākā, jo tajā ir 31 bērns. Visas grāmatas jau izlasītas, anketas aizpildītas, un bērni gatavojas noslēguma Bērnu žūrijas pasākumam. Šogad Ziemassvētku rūķītis pats devās ciemos un apmeklēja 3. un 7. pirmsskolas izglītības iestādes, kas ir lasīšanas veicināšanas programmas visaktīvākie sadarbības partneri. Rūķītis gribēja iepriecināt bērnus pirms Ziemassvētkiem un patiekties par piedalīšanos projektā. Rūķīša brīnummaisiņā katram bērnam bija dāvaniņa gan no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, gan no mūsu bibliotēkas.

Kā iedomāties Ziemassvētkus bez saldumiem? Arī par to rūķītis bija parūpējies. Droši var apgalvot, ka tikšanās ar rūķīti sagādāja bērniem patiesu prieku.

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv