16. novembrī Piekrastes bibliotēkā notika tikšanās ar slavenu bērnu rakstnieci un dzejnieci Māru Cielēnu. Pasākumā piedalījās 7. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, 16. vidusskolas skolēni, kā arī visi interesenti.

Šīs tikšanās laikā atraktīvā veidā tika izklāstīta M. Cielēnas biogrāfija, raksturota viņas daiļrade, grāmatas un to varoņi, kā arī tika lasīti autores dzejoļi. Pasākumā, kuru vadīja pelīte Pērlīte un pūce no Pūčumuižas, M. Cielēnai bērni uzdeva daudz jautājumu un ar interesi uzklausīja viņas viedokli par grāmatām un lasīšanu. Bērni arī bija sagatavojuši priekšnesumu pēc viņas daiļrades motīviem. Šī tikšanās dāvāja pozitīvas emocijas visiem pasākuma dalībniekiem. Tas nav nejauši, jo kā saka autore: „Man nekad nav garlaicīgi. Visa pasaule rūpējas par to, lai tas nebūtu iespējams. M. Cielēnas grāmatas izkrāšņo ikdienu, vairo labas domas un darbus, iedvesmojot bērnus lasīt un sacerēt pašiem.

Māras Cielēnas pasaku un dzejoļu grāmatas gaida savus mazos un lielos lasītājus Piekrastes bibliotēkā!

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv