Novembris bibliotēkā ir bagāts ar radošo darbu izstādēm.

No 3. līdz 25. novembrim bibliotēkā bija skatāma ceļojošā instalācija Rainis – Aspazija – Šveice, kuras idejas autore ir Šveices biroja Daugavpilī vadītāja Elīna Hrščanoviča. Bibliotēkas apmeklētāju vidū izstāde izsauca lielu interesi, jo ļāva iepazīt dižu latviešu literātu dzīvi un daiļradi, izmantojot netradicionālās mākslas paņēmienus. Turklāt līdz novembra beigām bibliotēkā ir apskatāma bērnu zīmējumu izstāde, kas arī bija veltīta Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai. Izstādes darbi tapa Starptautiskā bērnu radošo darbu konkursa “Sēd uz sliekšņa pasaciņa” rezultātā. Konkursa mērķis bija iepazīt latviešu literatūru un kultūru, popularizēt Raiņa un Aspazijas daiļradi Krievijā, kā arī stiprināt Latvijas un Krievijas sadarbības saites kultūras jomā.

Īpašs bibliotēkas lepnums ir tās lietotāju radošās aktivitātes. Kopš bibliotēkas dibināšanas veiksmīgi darbojas radošā darbnīca “Lasītājs lasītajam”, kas galvenokārt apvieno grāmatu mīļotājus. Tās darbības rezultāts ir 5 lasītāju radošo darbu krājumi. Ar laiku darbnīca paplašināja savu diapazonu, piesaistot radošos cilvēkus no citām jomām – fotografēšana, zīmēšana, lietišķā māksla. Vasarā visi interesenti varēja apskatīt bibliotēkas apmeklētāju fotoizstādes “Cilvēks pilsētas vēstures fonā” un “Mans mikrorajons”, kas tika veltītas Daugavpils pilsētas 740 gadu jubilejai. Gada garumā mūs priecināja 3., 5., 7. pirmsskolas izglītības iestāžu, 16. vidusskolas skolēnu, kā arī Bērnu kluba “Sudraba avoti” audzēkņu bērnu zīmējumi. Savukārt lietišķās mākslas mīļotāji varēja pienācīgi novērtēt Z. Demjankovas, A. Šilvānes, K. Rumjancevas darbu izstādes. Gleznošanas cienītājiem bija iespēja apskatīt arī D. Pilātes, I. Ņikitinas, E. Koroļova personīgās izstādes, baudot dabas skaistumu.

Piekrastes bibliotēka pateicas visiem autoriem par sadarbību un cer, ka viņi iepriecinās mūs ar savu radošumu arī turpmāk.