Sākoties mācību gadam, skolēni aktīvi iesaistās jauno zināšanu apgūšanas procesā. Bibliotēkai ir liela loma bērnu informācijas vajadzību nodrošināšanā, tāpēc ir svarīgi savlaicīgi iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un tās grāmatu krājumu.

No 22. septembra līdz 7. oktobrim Piekrastes bibliotēkā norisinājās bibliotekārā stunda “Draugos ar grāmatu”, kurā piedalījās Daugavpils 16. vidusskolas 1. klašu skolēni. Pasākuma mērķis bija mudināt bērnu interesi par bibliotēku, grāmatām un lasīšanu. Stundas laikā bērni iepazinās ar grāmatu krājumu, bibliotēkas lietošanas noteikumiem, kā arī uzzināja par pareizu grāmatu lietošanu. Īpaša uzmanība tika pievērsta Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatām vecuma grupā 5+. Bērni ar prieku lasīja grāmatu fragmentus un kopīgi pārrunāja izlasīto. Pozitīvu priekšstatu par bibliotēku un lasīšanu veidoja arī jauno bērnu grāmatu izstāde.

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv