Katru ceturtdienu lasītveicināšanas programmas “Skaistā vasara bibliotēkā” ietvaros Piekrastes bibliotēkā norisinājās dažādi pasākumi, kuru mērķis ir veicināt lasīšanu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu un pusaudžu vidū.

 Jūnijā bibliotēkas pasākumus apmeklēja 32 bērni. Pasākumu apmeklējumu skaits – 72.

4. jūnijā Daugavpils pilsētas svētku ietvaros bērni piedalījās virtuālajā ekskursijā “Jaunā un Vecā Forštate”, kuras laikā viņi varēja iepazīties ar sava mikrorajona vēsturi, veikt atraktīvus uzdevumus un piedalīties zīmējumu konkursā. Noslēgumā bērni apskatīja arī pilsētas jubilejai veltītu veco fotogrāfiju izstādi Cilvēks pilsētas vēstures fonā”. Pilsētas svētku tēma tika turpināta 11. jūnijā prezentācijā Daugavpils laikam līdzi”. Bērni kopā ar bibliotekāri pētīja pilsētas vēsturi, virtuāli ceļojot pa tās interesantākajām vietām. Lai nostiprinātu bērnu zināšanas, tika piedāvāti dažādi radošie uzdevumi - pilsētas veco nosaukumu salīdzināšana, krustvārdu mīklu minēšana, kā arī Daugavpils ģerboņa izkrāsošana. Savukārt 18. jūnijā bērni tika aicināti uz spēļu turnīru “Ātri, ātri, vēl ātrāk”. Viņiem bija iespēja parādīt savu veiklību, prātu un ierosmi, piedaloties aizraujošās spēlēs. Galvenais spēļu turnīra rezultāts bija pozitīvas emocijas, savstarpējā palīdzība un vienotās komandas gars. Jūnija pasākumu cikls noslēdzās ar pārrunām Mana drošība internetā”, kuru mērķis bija sekmēt drošāku interneta lietošanu bērnu vidū, informēt par riskiem tīmeklī, kā arī nodrošināt iespēju ziņot par pārkāpumiem. Risinot praktiskus uzdevumus, bērni mācījās pareizi uzvesties virtuālajā vidē.

Bibliotēkas pasākumus apmeklēja arī bērnu vasaras nometnes dalībnieki. Tajos piedalījās 56 bērni. Pasākumu apmeklējumu skaits – 112.

Skaistā vasara bibliotēkā turpinās. Nāciet kopā ar draugiem. Būs interesanti!

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv