2015. gada 18. aprīlī Piekrastes bibliotēkā tika uzsākts lasītveicināšanas projekts “Grāmatu starts” trīsgadīgiem bērniem, kas tika realizēts sadarbībā ar Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestādi. Projekta mērķis bija rosināt mazo bērnu interesi par bibliotēku, grāmatām un lasīšanu.

8 ģimenēm ar trīsgadīgiem bērniem tika piedāvāts pasākumu cikls, kas sastāvēja no 3 nodarbībām. Pirmajā nodarbībā “Aš-aši–ašāki/Šurp tekat bērniņi!”, kas norisinājās 18. aprīlī, bērnus un vecākus satika Grāmatu karaliene. Kopā ar mazuļiem viņa ceļoja pa Grāmatu pili, stāstot par bibliotēku un grāmatām. Bērni apmeklēja Gudro Grāmatu parku, apskatīja Lielo Grāmatu ielu, paciemojās pie žurkas Matildes, kā arī apstājās Grāmatu pļaviņā, lai atpūstos un iepazītos. Pasākuma izskaņā bērni pievienojās kuplajai Pūču ģimenei un saņēma Grāmatu starta dalībnieku nozīmītes.

Savukārt 25. aprīlī notika 2. nodarbība Mazā, sirmā kumeliņā/Jāj pa ceļu pasaciņa”, kuru vadīja jautrā Pūču ģimene kopā ar pasaku stāstītāju. Atraktīvā veidā pūces iepazīstināja mazuļus ar pasaku grāmatām, sagatavojot dažādus radošos uzdevumus. Bērni kopā ar vecākiem aizrautīgi inscenēja pasaku „Kukulītis”, piedalījās rotaļā „Cepu, cepu kukulīti”, skaļi lasīja M. Cielēnas grāmatu „Burtu māja” un veidoja no burtiem bibliotēkas nosaukumu. Nodarbības noslēgumā pasaku stāstītājs atstāstīja pasaku „Zelta oliņa” un pacienāja bērnus ar neparastām oliņām.

2. maijā norisinājās projekta noslēguma pasākums Kas visu izteic bez mēles? Tā grāmata. Ar viņu labākās spēles un mīļākā saruna”. Beidzot bija ieradusies Pūču mamma, kura iepazīstināja mazuļus ar aizraujošu un daudzveidīgu bērnu grāmatu pasauli, īpašu uzmanību pievēršot interaktīvām grāmatām. Viņa atveda lielu somu ar dāvanām, bet, lai pie tām tiktu, bērniem bija jāparāda savas radošās prasmes un iemaņas - uzminēt skaņas no grāmatām, atrast pūcītei pāri, uzcelt augstāko grāmatu torni, kā arī saskaitīt kuplo Pūču ģimeni. Tikšanās noslēgumā katrs bērns saņēma mugursomiņu, grāmatiņu un mīkstu rotaļlietiņu ar projekta simbolu - mazo zinātkāro Pūčulēnu. Savukārt vecāki saņēma brošūru par bērnu lasīšanas veicināšanu.

Ceram, ka projekts “Grāmatu starts” mazuļos rosinās interesi par grāmatām un bibliotēku, kā arī nostiprinās lasīšanas tradīcijas ģimenēs.

LCB filiāle Piekrastes bibliotēka pateicas visām ģimenēm par piedalīšanos projektā.

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv