3. maijā latviešu izcilam dzejniekam Imantam Ziedonim ir dzimšanas diena. Godinot tautā iemīļotā dzejnieka un publicista piemiņu, maijs tiek pasludināts par I. Ziedoņa mēnesi. Visā Latvijā notiek viņa daiļradei veltīti pasākumi - koncerti, izrādes, izstādes.

Mūsu bibliotēkā dzejnieka mēnesis sākās ar I. Ziedoņa grāmatu izstādi “Bet svece deg...” un turpinājās ar literāru stundu Latviešu literatūra Eiropas kontekstā”. Pasākums norisinājās 5. maijā Eiropas nedēļas ietvaros. Tajā piedalījās 16. vidusskolas 10. klases skolēni. Stundas mērķis bija dziļāk iepazīstināt skolēnus ar I. Ziedoņa personību un daiļradi, popularizējot latviešu oriģinālliteratūru jauniešu vidū. Pasākuma laikā tika stāstīts par dzejnieka biogrāfiju, filozofiskajiem uzskatiem un daiļrades īpatnībām. I. Ziedoņa dzeja skanēja dažādās valodās. Visu paaudžu cilvēkiem ir labi pazīstamas dziesmas ar dzejnieka vārdiem, viņa savdabīgi dzejoļi prozā – epifānijas, kā arī literārās pasakas. Vērtējot I. Ziedoņa milzīgo literāro devumu Latvijas kultūrai, īpaši tika atzīmēts viņa daiļrades tuvums jaunatnei. I. Ziedonis mācīja redzēt, iepazīt un mīlēt Latviju, būdams pārliecināts par to, ka “Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties”.

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv