2015. gada 30. martā E-prasmju nedēļas ietvaros Piekrastes bibliotēkā norisinājās bibliotekārā stunda “E-grāmatu pasaulē”, kurā piedalījās Daugavpils 16. vidusskolas 6.b klases skolēni.

Pasākuma mērķis bija veicināt pusaudžu interesi par grāmatām un lasīšanu, popularizējot inovatīvās tehnoloģijas bibliotēkā. Skolēni tika iepazīstināti ar planšetdatora iespējām, populārākajām e-grāmatu lasīšanas programmām, kā arī Latgales Centrālās bibliotēkas e-grāmatu kolekciju. Lai praktiski iemācītos e-grāmatu izmantošanu, pusaudžiem tika piedāvāti dažādi uzdevumi.

Informācijas tehnoloģiju laikmets piedāvā daudz iespēju zināšanu apguvei. Par to pārliecinājās 9.b skolēni, kas apmeklēja bibliotekāro stundu „Informācijas tehnoloģiju pielietošana Latgales Centrālajā bibliotēkā”. Bibliotekārās stundas mērķis bija attīstīt skolēnu informācijas meklēšanas prasmes. LCB informācijas tehnoloģiju speciālists  A. Gruntmanis pastāstīja skolēniem par pieejamajiem bibliotēkā informācijas tehnoloģiju risinājumiem un iemācīja lietot e-kataloga mobilo versiju, kas ļauj ērti un vienkārši meklēt vajadzīgos izdevumus, iestāties rindā uz populārākajām grāmatām un pagarināt to lietošanas termiņus.

Nobeigumā skolēni tika aicināti aktīvi izmantot inovatīvo tehnoloģiju resursus jauno zināšanu apguvei.

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv