Piekrastes bibliotēka piedāvā pakalpojumu - bibliotekārās stundas dažāda vecuma lasītāju grupām. To mērķis ir popularizēt bibliotēku, tās informācijas resursus un pakalpojumus.

Šoreiz tā bija bibliotekārā stunda „Jauno grāmatu stunda” jauniešiem, kas norisinājās no 17. līdz 25. februārim. Pasākumā piedalījās Daugavpils 16. vidusskolas 9.-12. klašu skolēni. Iepazīstinot skolēnus ar grāmatu jaunumiem, īpaša uzmanība tika veltīta mūsdienu latviešu un ārzemju rakstnieku populārākajiem izdevumiem jaunatnei. Stundas laikā jaunieši iepazinās ar dažādu žanru un satura grāmatām, uzzināja par jauniešu daiļliteratūras īpatnībām, kā arī klausījās teksta fragmentus. Skolēniem bija iespēja arī apskatīt jauno grāmatu izstādi un izvēlēties sev interesanto grāmatu lasīšanai uz mājām.

Bibliotekārās stundas par jaunajām grāmatām paplašina skolēnu redzesloku, apmierina viņu informacionālās vajadzības, kā arī kopumā veicina jauniešu interesi par grāmatām un lasīšanu.

Ziņu sagatavoja:

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv