Pagājušajā gadā, tieši pirms Ziemassvētkiem, Piekrastes bibliotēka tika pārcelta uz jaunajām izremontētajām telpām. Gada garumā bibliotēkā notika daudz interesantu pasākumu gan bērniem, gan pieaugušajiem. Lai pateiktos lasītājiem par sadarbību, 6. decembrī bibliotēkā norisinājās 2014. gada noslēguma pasākums „Bibliotēkas varavīksne”.

Tikšanās mērķis bija popularizēt bibliotēku un tās lietotāju radošās aktivitātes.

Visaktīvākie bibliotēkas lietotāji tika godināti un apbalvoti trijās nominācijās: „Lasīšana”, „Aktivitāte”, „Radošums”. Pasākuma laikā tika prezentēts arī 5. lasītāju radošo darbu krājums „Bibliotēkas varavīksne”. Krājums ir bibliotēkas un tās lietotāju veiksmīgas sadarbības rezultāts. Tajā iekļauti materiāli par lasītveicināšanas programmu „Skaistā vasara bibliotēkā”, skolēnu esejas par grāmatām un lasīšanu, kā arī bibliotēkas lasītāju jaunā dzeja. Pasākumā varēja noklausīties lasītāju esejas un dzejoļus, tika runāts par bibliotēkas lietotāju radošajām iecerēm nākotnē. Gaišu pirms Ziemassvētku noskaņu veidoja arī dzīvā mūzika.

Ceram, ka bibliotēkas lasītāji iepriecinās mūs ar savu radošumu arī turpmāk, padarot mūsu dzīvi tikpat krāsainu kā varavīksne.

Ziņu sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv