Piekrastes bibliotēka regulāri organizē jaunu grāmatu apskatu kā pastāvīgu bibliotekāro pakalpojumu „Gadalaiku grāmatu dārzs”, kas sekmē bibliotēkas informācijas resursu popularizēšanu.

2014. gada 4. oktobrī bibliotēkā norisinājās bibliotekārā stunda pieaugušajiem „Rudens grāmatu dārzs. Lasītājiem tika piedāvāts plašs literatūras klāsts un tika stāstīts par jaunajām grāmatām. Lasītāji varēja iepazīties ar jauniem autoriem un viņu grāmatām. Īpaša uzmanība tika pievērsta novadpētniecības literatūrai – „Dzejas dienas 2014” krājumam, kurā iekļauti arī mūsu lasītāju dzejoļi, un Dž. Breslina grāmatai “Marks Rotko. Biogrāfija”. Piedāvājot dažādu žanru un satura literatūru, bibliotēka cenšas maksimāli apmierināt lasītāju vajadzības pēc informācijas. Katram no klātesošajiem bija iespēja izvēlēties vai rezervēt savām interesēm atbilstošu grāmatu, uzdot jautājumus bibliotekārei, kā arī izteikt savas domas par izlasīto.

Ziņu sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv