2014. gada 2. oktobrī Piekrastes bibliotēkā notika bibliotekārā stunda „Mazo pasaciņu lielās gudrības” pirmklasniekiem, kas tika veltīta latviešu rakstnieces Mirdzas Kļavas 90 gadu jubilejai.

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar M.Kļavas daiļradi, veicinot bērnu interesi par viņas grāmatām. Stundas laikā bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar rakstnieces biogrāfiju un aicināja kopā ar vāverēnu Tomu doties M. Kļavas pasaku pasaulē. Bērni lasīja pasaku fragmentus, veica dažādus radošos uzdevumus un piedalījās jautrajā spēlē. Tikšanās reizē pirmklasnieki varēja arī apskatīt M. Kļavas grāmatu izstādi.

Prieku bērniem sagādāja arī vāverēna Toma pārsteigums – cienāšana ar riekstiem.

 

Ziņu sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv