Bibliotēku nedēļas ietvaros Piekrastes bibliotēkā norisinājās dažādi pasākumi, kuru mērķis ir popularizēt veselīgu un drošu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū.

23. aprīlī Piekrastes bibliotēka sadarbībā ar 16. vidusskolu organizēja tikšanos ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa inspektoru Aleksandru Proščinko. Pasākumā „Tava droša vide” piedalījās 3.a klases skolēni. Tikšanās mērķis bija informēt skolēnus par drošību dažādās dzīves situācijās. Tika stāstīts par drošības noteikumu ievērošanu skolā, mājās, uz ielas, kā arī brīvā dabā. Modelējot dažādas situācijas un ilustrējot stāstu ar konkrētiem piemēriem, inspektors A. Proščinko mācīja bērnus, kā pareizi rīkoties ikdienas dzīves situācijās. Skolēni uzdeva policistam daudz jautājumu un nāca pie atziņas, ka dzīves droša vide lielā mērā ir atkarīga no bērnu informētības.

Bērnu veselības tēma tika turpināta 24. aprīlī tematiskajā pasākumā „Kaitīgiem ieradumiem – NĒ!” 7.-8. klašu skolēniem. Pasākuma mērķis ir informēt pusaudžus par kaitīgo ieradumu bīstamajām sekām veselībai, ka arī popularizēt veselīgu dzīvesveidu skolēnu vidū. Prezentācijas laikā uzmanība tika pievērsta skolēnu alkohola lietošanas, smēķēšanas un narkomānijas problēmām, īpaši pasvītrojot šo kaitīgo vielu negatīvu ietekmi uz veselību. Videosižets par kaitīgo ieradumu sekām lika daudziem skolēniem aizdomāties par veselību kā galveno cilvēka vērtību.

Noslēdzās Bibliotēku nedēļa ar atraktīvo pasākumu Apiterapija - biškopības produkti veselībai”, kas tika organizēts sadarbībā ar „Medus” veikalu Daugavpilī. Lektore Irēna Ancāne pastāstīja klātesošajiem par biškopības produktiem un to nozīmi dažādu slimību profilaksē un veselības nostiprināšanā. Pasākumā bija iespēja gan uzdot jautājumus, gan saņemt informācijas bukletus par apiterapiju.

Bibliotēka pateicas sadarbības partneriem par aktīvu dalību Bibliotēku nedēļas pasākumos.

Ziņu sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv