2014. gada 26. un 27. martā E-prasmju nedēļas ietvaros norisinājās bibliotekārā stunda “E-grāmatu pasaulē” 5.-6. klašu skolēniem. Pasākuma mērķis ir popularizēt inovatīvās tehnoloģijas bibliotēkas darbā, veicinot bērnu interesi par grāmatām un lasīšanu.

Skolēni tika iepazīstināti ar planšetdatora iespējām, populārākajām e-grāmatu lasīšanas programmām, kā arī Latgales Centrālās bibliotēkas e-grāmatu kolekciju. Lai praktiski iemācītos e-grāmatu izmantošanu, pusaudžiem tika piedāvāti dažādi radošie uzdevumi. Skolēni nāca pie atziņas, ka jebkura formāta grāmata ir zināšanu avots, kas noderēs turpmākajā dzīvē.

Interesi par jaunajām tehnoloģijām izrādīja arī pieaugušie, kuri 29. martā apmeklēja informācijas stundu “E-iespējas bibliotēkā”. Pasākuma mērķis ir ieinteresēt lasītājus izmantot bibliotēkas e-iespējas savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Klātesošie varēja iepazīties ar LCB e-kopkatalogu, abonētajām datubāzēm (Letonika, Lursoft u.c.), kā arī gūt informāciju par vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv iespējām.

Izpētīt virtuālās vides iespējas ir lietderīgi jebkurā vecumā, īpaši tad, kad ir vēlēšanās to apgūt un pielietot darbā un ikdienā.

Ziņu sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv