2013.gada 3. maijā latviešu izcilajam dzejniekam Imantam Ziedonim paliktu 80 gadu. Viņš aizgāja mūžībā dažus mēnešus pirms apaļās jubilejas. Godinot tautā iemīļotā dzejnieka un publicista piemiņu, maijs tiek pasludināts par I.Ziedoņa mēnesi. Gandrīz katru dienu Latvijā notiek viņa daiļradei veltīti pasākumi - koncerti, izrādes, izstādes.

Mūsu bibliotēkā dzejnieka mēnesis sākās ar I.Ziedoņa grāmatu izstādi un turpinājās 16. vidusskolā ar literāru stundu „Kā svece deg…” 10.-11. klašu skolēniem. Stundas mērķis ir dziļāk iepazīstināt skolēnus ar I.Ziedoņa daiļradi un personību, popularizējot latviešu oriģinālliteratūru jauniešu vidū.

Tikšanās laikā tika stāstīts par dzejnieka svarīgākajiem biogrāfijas posmiem, filozofiskajiem uzskatiem un daiļrades īpatnībām. Dažādās valodās skanēja I. Ziedoņa dzeja, ko lasīja paši skolēni. Īpašu emocionālo noskaņojumu veidoja dziesmas ar dzejnieka vārdiem, kā arī I. Ziedoņa epifāniju un literāro pasaku brīnumainā liriskā valoda.

Vērtējot I.Ziedoņa milzīgo literāro devumu Latvijas kultūrai, pasākuma dalībnieki īpaši atzīmēja viņa dzejas tuvumu jaunatnei. I. Ziedonis mācīja redzēt, iepazīt un mīlēt Latviju, būdams pārliecināts par to, ka „Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties”.

Ziņu sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv