2013. gada 12. un 13. februārī bibliotēkā notika bibliotekārā stunda „Izzini un esi gudrinieks!” 3.-4. klašu skolēniem. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar VKKF mērķprogrammas „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ietvaros saņemtajām jaunajām grāmatām.

Šoreiz uzsvars tiek likts uz bērnu nozaru literatūru, kas palīdz skolēniem mācīties, attīsta domāšanu un prātu, kā arī stimulē radošumu. Enciklopēdiju pasaule atvērās bērniem caur saistošu un jautru prezentāciju, kurā teorētiskās zināšanas par dabu, dzīvniekiem, pasaules brīnumiem un interesantām vietām tika papildinātas ar radošiem uzdevumiem. Caur grāmatām skolēni atklāja daudz jauna un nezināma, pat iemācījās darināt oriģinālas dāvaniņas draugiem. Bērnu uzmanību piesaistīja arī daiļliteratūras grāmatas. Katrs skolēns varēja iepazīties un paņemt uz mājām lasīšanai pasakas, latviešu un ārzemju autoru stāstus, kā arī dzejoļu grāmatas. Kā zināms, labumu gūst nevis no daudzām, bet no labām grāmatām, kas bagātina un audzina, veicinot bērnu interesi par lasīšanu.

Atradi savu labāko draugu grāmatu pasaulē! Izzini un esi gudrinieks!

Tikšanās vieta ir bibliotēka.

Ziņu sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv