Projekts „Bērnu/Jauniešu žūrija” ik gadu pulcē bērnus, kuriem patīk lasīt. Jau desmito reizi pēc kārtas tas realizējas Piekrastes bibliotēkā. Šogad projektā piedalījās 50 bērni un jaunieši no 10 skolām.

Ir jāatzīmē, ka ar katru gadu pieaug Bērnu žūrijas dalībnieku skaits un interesantāki kļūst bibliotēkas pasākumi, kuru mērķis ir popularizēt grāmatas un lasīšanu bērnu un jauniešu vidū. Eksperti uzsākuši darbu jau vasarā un labprāt iesaistījās bibliotēkas organizētajos pasākumos. Akcijas „Skaistā vasara bibliotēkā” ietvaros bibliotēkā notika jautrā mācību stunda mazuļiem „Mācīsimies lasīt!” pēc I. Zanderes dzejoļu grāmatas „Dieguburti”, jaunākā skolas vecuma bērni piedalījās radošajā dzejas darbnīcā „Vārdiņš ar vārdiņu saspēlējas” pēc U. Ausekļa grāmatas „Zīlītes pīlītes pūš”, pusaudži un jaunieši apmeklēja klubu „Spogulis” un iesaistījās diskusijā par tēmu „Gribētos lasīt, bet…”. Lai piesaistītu projektam skolēnus, septembrī bibliotekāri devās uz 16. vidusskolu, kur novadīja literāru stundu Bērnu grāmatu soma” par projekta ietvaros saņemtajām grāmatām. Savukārt, ceļojošā Bērnu žūrijas grāmatu izstāde „Grāmatu karuselis”, kas novembrī viesojās 7. pirmsskolas izglītības iestādē, iepatikās mazuļiem, kas arī piedalījās projektā. Decembrī Bērnu žūrijas eksperti, vecāki un viesi tika uzaicināti bibliotēkā, lai piedalītos radošajā darbnīcā „Es bagāts esmu, man pieder brīnums!”. Pasākuma gaitā tika izveidots Bērnu žūrijas 2012 grāmatu TOP, atzīmēti visaktīvākie eksperti, kā arī apbalvoti visi projekta dalībnieki. Bērnu žūrijas darbā aktīvi iesaistījās arī mūsu sadarbības partneri –7. pirmsskolas izglītības iestāde un 16. vidusskolas bibliotēka. Ceram, ka aizraujošs bērnu ceļojums grāmatu pasaulē veiksmīgi turpināsies arī nākamgad.

Ziņu sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv