Jau izveidojusies laba tradīcija rīkot dažādus pasākumus Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas ietvaros, kas šogad norisinājās no 12. līdz 18.novembrim. Šī gada tēma ir „Daudzveidība Ziemeļvalstīs”. Pasākumu mērķis ir rosināt bibliotēkas lietotāju interesi par Ziemeļvalstu tradīcijām, literatūru un kultūru.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa iesākās ar ievērojamāko rakstnieku grāmatu izstādi „Ziemeļvalstu literatūras daudzveidība” un turpinājās 15. novembrī ar literāru ceļojumu Ak, šis neatkārtojamais Emīls!” sākumskolas skolēniem. Pasākums tika veltīts A. Lindgrēnes 105 jubilejai. Aizraujošajā ceļojumā bērni devās kopā ar Emīlu, kas bija viens no mīļākajiem rakstnieces varoņiem. Emīls iepazīstināja bērnus ar grāmatu „Lennebergas Emīls”, godīgi pastāstīja par saviem nedarbiem, kā arī iesaistīja viņus jautrajā spēlē. Ar prieku skolēni noskatījās filmu pēc grāmatas motīviem, piedalījās viktorīnā, bet visaktīvākie saņēma no Emīla neparastās dāvaniņas - koka figūriņas. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa noslēdzās 17. novembrī ar informācijas stundu „Rudens grāmatu dārzs” pieaugušiem lasītājiem, kurā klātesošie tika iepazīstināti ar literatūras jaunieguvumiem, tajā skaitā arī Ziemeļvalstu rakstnieku jaunajām grāmatām.

Ziņu sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv