2012.gads Piekrastes bibliotēkai ir īpašs, jo tā svin savu 10 gadu jubileju. Visu gadu notika dažādi bibliotēkas popularizējošie pasākumi. Noslēguma pasākumā „10 gadu kopā”, kas norisinājās 29. septembrī, tika aicināti bibliotēkas lasītāji, sadarbības partneri, kā arī viesi.

Tikšanās mērķis ir popularizēt bibliotēku un tās lietotāju radošās aktivitātes. Kopš bibliotēkas dibināšanas veiksmīgi darbojas radošā darbnīca „Lasītājs lasītajam”, kas apvieno grāmatu un lasīšanas mīļotājus. Jau izdoti 3 lasītāju radošo darbu krājumi. Pasākumā laikā notika ceturtā krājuma „10 gadu kopā” prezentācija, kas veltīts bibliotēkas jubilejai. Krājums ir bibliotēkas un tās lietotāju veiksmīgas sadarbības rezultāts. Viena no krājuma sadaļām „Neparastais parastajā” tika veltīta hobijiem, par kuriem aizraujoši un interesanti stāstīja paši lasītāji. No dažādām kolekcijām bija izveidota izstāde. Krājumā ir vieta arī dzejai. Šoreiz visi klātesošie ar prieku baudīja jauno autoru dzejoļus. Īpašo pasākuma noskaņojumu radīja bērni, kas lasīja bibliotēkai veltītos dzejoļus, kā arī spēlēja vijoli un klarneti. Bibliotēka un tās darbinieki saņēma daudz sirsnīgu apsveikumu dzimšanas dienā. Savukārt, bibliotekāres pateicās saviem lasītājiem par sadarbību un ar gandarījumu secināja, ka bibliotēkas pakalpojumi ir pieprasīti iedzīvotāju vidū.

Pasākuma beigās visi klātesošie tika cienāti ar svētku torti.

Ziņu sagatavoja:
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Piekrastes bibliotēkas vadītāja
Anna Oleiņikova
tālr.: 65430311
e-pasts: anna.oleinikova@lcb.lv